DATO

22. Juli
20.00

PRIS

50,-

HVOR? 

Sølystvej 2, 4450 Jyderup 

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Hold dig opdateret på vores arrangementer, ved at like os på facebook.

Kunsthistoriker Bente Scavenius:
HAVET i KUNSTEN

Havet har altid været et centralt motiv i kunsten.
Lige siden den tidlige romantik har havet inspireret vores malere til at skildre milde såvel som stærke naturindtryk. Men samtidig fortæller deres billeder også om vort sindelag og om vor opfattelse af det land og det vand, der omgiver os. Foredraget vil spænde en bue fra Jens Juels nattebilleder ud over Lillebælt fra 1787 over C. W. Eckersbergs maleri med udsigt fra søen mod den sydlige del af Møns Klint til J. Th. Lundbyes og P. C. Skovgaards skildringer af havet ved Rågeleje. Dernæst vil det moderne gennembruds malere med Fynboernes og Skagensmalernes opfattelse af havet blive belyst. Endelig vil der blive inddraget eksempler på havbilleder fra såvel det 20. som det 21. århundrede.

Mandag 22 juli
Kl. 20.00

Entre 50.-
Køb billet her