DATO

søndag 2. juli
– lørdag 8. juli

2017

PRISER

Almindelig elev
–  3800 kr. pr. uge
(Inkl. kost, logi og undervisning)

(Tillæg enkeltværelse: 500 kr.)

Dagselev
2800 kr. pr. uge
(inkl. kost og undervisning)

25% rabat for studerende og gamle elever

Når du har tilmeldt dig, sender vi en mail med videre oplysninger om betaling.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

BEFRI DIN SKRIVNING

Information og tilmelding til 1 uges kursus

Befri Din Skrivning handler om at finde vejen til den gode tekst. Kurset henvender sig både til kommunikatøren, journalisten eller akademikeren og til den der skriver mere privat eller skønlitterært.

Vi ser på skrivningen som et håndværk med en tilhørende værktøjskasse som alle typer af skribenter har gavn af at kende. Den ene side af værktøjskassen handler om den arbejdsproces det er at skrive – en proces som skal befries fra frustrationer og dårlige vaner. Den anden side af værktøjskassen indeholder redskaber til at justere selve sproget med, så det befries fra klicheer, fejl og andre dårligdomme. En rutineret arbejdsproces og et sikkert sprog er skrivelystens, inspirationens og kreativitetens grundlag – dét er vejen til den gode tekst.

Vi kommer derfor til at arbejde med begrebet flow: Hvad er nøglen til at skrive i flow? Vi kommer til at kigge på sprogtekniske ting såsom gode og dårlige formuleringer, tegnsætning og typiske sprogfejl. Vi kommer til at snakke om klicheer der står i kø, og om dødt og levende sprog. Og i løbet af kurset vil du arbejde med din egen tekst (eller en del heraf) og få individuel feedback på den fra andre på holdet og fra kursets to undervisere, Anders Rou Jensen og Martin Lund.

Midt på ugen får vi besøg af  forfatter Kim Leine for at se på skrivningen fra en mere skønlitterær vinkel.

Der er et maksimalt deltagerantal på 15.

Udtalelser fra tidligere kursister på BEFRI DIN SKRIVNING:

“Martin Lund og Anders Rou Jensen begyndte et helt andet sted end jeg havde forventet. Men i løbet af ugen stod det klart for mig at det var det helt rigtige. Jeg har virkelig fået styr på nogle grundlæggende ting omkring skriveprocessen. Desuden har jeg fået en utrolig professionel og brugbar respons på mit eget skrivearbejde. Det var et inspirerende og lærerigt møde med to kompetente personer, der i øvrigt supplerede hinanden på fornem vis.”
Hans Peter Nielsen, lærer, 2010

“Det giver en god energi og holdånd at Anders og Martin brænder så meget for det de laver.”
Hanne Elisabeth Pilegaard, selvstændig ledelsesrådgiver, 2014

“Jeg fik afprøvet de nye arbejdsmetoder i går aftes, hvor jeg skulle aflevere en koncertanmeldelse kort tid efter koncerten sluttede. Og jeg blev båret på et flow i sidste øjeblik og afleverede efter 30 minutter. Normalt tager det mig omkring 3 timer. Metoderne virker sgu.”
Thomas Peckham, 33, freelance-journalist på Fyens Stiftstidende, 2010

Ugeskema:
Søndag d. 2. juli
16-18: ankomst og indkvartering
19.30: velkomst og introduktion

Mandag d. 3. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-9.30: Morgensang
9.45: Undervisning: Skrivearbejdets forskellige faser
12.30: frokost
13.30: Undervisning: Idé og ”vinkling” (afbrudt af eftermiddagskaffe)
15.30: Sprog: Fokus på typiske sprogfejl
16.30-17.30: Fri workshop med vejledning
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenarrangement: Foredrag om dansk guldalder v. Forstander Poul Henrik Jensen

Tirsdag d. 4. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-9.30: Morgensang
9.45: Undervisning: Hvilken slags tekst skriver jeg?
11.30: Sprog: Sætningens elementer
12.30: frokost
13.30-17.00: Gode skrivevaner – hvad er flow? (afbrudt af eftermiddagskaffe)
18.00: Aftensmad
19.30: Aftenarrangement: Højskolesang v. Poul Henrik Jensen & Henrik Metz

Onsdag d. 5. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-9.30: Morgensang
9.45: Undervisning: Sprog: Tegnsætning, herefter kommaøvelser og opsamling på sprogrigtighed
12.30: frokost
14.00-16.30:Kulturel byvandring i Jyderup med foredrag om Odsherred Malerne på det lokale gallerie og cafe. v. Forstander Poul Henrik Jensen
18.00: Aftensmad.
19.30: aftenarrangement: Foredrag med forfatter Kim Leine – Den anerkendte forfatter fortæller om sin arbejdsproces og om sine oplevelser med at skrive

Torsdag d. 6. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-9.30: Morgensang
9.45: Undervisning: Status og herefter fri til at skrive
12.30: frokost
13.45: Undervisning:  Det døde og det levende sprog – bl.a. om metaforer og klicheer (afbrudt af eftermiddagskaffe)
16.00-17.00: Revision – det kritiske blik
18.00: Aftensmad
19.30: aftenarrangement: koncert med Mads Mouritz Gjellerod

Fredag d. 7. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-9.30: Morgensang
9.45: Gruppearbejde: feedback på tekst fra andre kursister og fra mindst en af underviserne
12.30: frokost
15.00-17.00: Undervisning: opsamling på gruppearbejde
17-18.00: fri
18.00: Festmiddag
19.30: Fest

Lørdag d. 8. juli
8.00-9.00: Morgenmad
9.45-10.30: Evaluering og tak for denne gang

Om højskolen:
Jyderup Højskole har hjemme på det smukke gamle slot Sølyst i Jyderup, som ligger midt i den vestsjællandske natur med skov og sø uden for vinduet – kun en time fra København i direkte tog og bil. Skolen har sine egne kanoer, sauna, hytte på tømmerflåde, shelters samt bål og grill-faciliteter.

Læs mere om Befri Din Skrivning her.

UNDERVISER – MARTIN LUND

Martin er cand.mag. i dansk og retorik, sprogkonsulent, skribent, korrekturlæser og indehaver af Retskrivningspolitiet. Han har været medredaktør på antologien Politisk Spin (2007) hvortil han har forfattet indledningen. Han har bl.a. skrevet artikler for Kommunikationsforum og sprogklummer i fagbladet Journalisten. Længe har han blogget om det danske sprog på Kommakommunikation, og han deltager i det hele taget i debatten om sprogets tilstand.

UNDERVISER – ANDERS ROU JENSEN

Anders er journalist og forfatter. Han har igennem tre årtier fungeret som skribent i den danske dagspresse. Først som rockanmelder på dagbladet Information. Senere som musik-, film-, tv- og litteraturanmelder i Politiken. Siden er kommentarer, klummer og ledere kommet til, og i de seneste år hovedsageligt featurejournalistik for bl.a. Weekendavisen, Jyllands-Posten, Information, Berlingske Tidende, Euroman og Ud & Se. Han har været medforfatter – eller såkaldt ghostwriter – på flere biografier, og som forfatter har Anders Rou Jensen bl.a. skrevet Roskilde Festivalens 25-års jubilæumsbog Mellem Drømme og Drønog udgivet tre digtsamlinger. Nu ansat som redaktionssekretær og pr-medarbejder i Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek.

KURSUSLEDER – POUL-HENRIK JENSEN

Udover at have det øverste ansvar for skolen, underviser Poul-Henrik i kulturledelse og er gennemgående ved skolens morgensamlinger.

Poul-Henrik er 56 år og elsker at undervise og fortælle. Han er uddannet som diplom journalist og læser historie. Han har arbejdet inden for fagbevægelsen, politik, kunst & musik og har en højskolebaggrund fra blandt andet Esbjerg Højskole, Sdr. Felding Højskole og Engelsholm Højskole (forstander).

E-mail: ph@jyderuphojskole.dk

TILMELDING

VIGTIGT: Hvis du ikke har et CPR-nummer, så indtast blot din fødselsdato i CPR-nummer feltet.