DATOER

søndag 3. marts 2019
– lørdag 3 august 2019

PRIS

Det lille jordbrug

26.000 kr

(3.000 kr pr uge + praktik 2.000 kr pr måned)

Det lille jordbrug

Praktik på egen gård

18.000 kr

(3.000 kr. pr uge)

FØLG DET LILLE JORDBRUG PÅ FACEBOOK

DET LILLE JORDBRUG
– Et højskole- og praktikforløb

Drømmer du om livet på landet og om at drive et alsidigt jordbrug? Så har du nu muligheden for at deltage i højskole- og praktikforløbet, Det Lille Jordbrug

Da Grundtvig lagde byggestenene til højskolebevægelsen var det for at skabe oplysning og forening blandt bønderne. En lille håndfuld nystartede jordbrug vil nu sammen med Jyderup Højskole vende Grundtvig på hovedet og invitere de unge lærde ud i marken. På Det Lille Jordbrug for du syn for sagen og jord under neglene.

Forløbet er udviklet af Jyderup Højskole i samarbejde med en håndfuld mindre gårde og fagligt støttet af Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land og Frøsamlerne og omfatter også flere faglige udflugter.

Praktik og højskole

Det lille jordbrug er en helt ny type kombineret højskole og praktikophold. Forløbet strækker sig henover forår og sommer og varer i fem måneder, hvor du veksler mellem reflekterende højskoleophold og praktikophold, hvor du bor og arbejder på et lille jordbrug. Du får herved mulighed for at få et indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark; økonomisk, lovgivningsmæssigt og ikke mindst tids- og arbejdsmæssigt. Højskoleopholdet giver dig en historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets udvikling i Danmark, og en introduktion til den faglige viden, der skal til for at forvalte vores natur, ressourcer og liv.

Som elev skal du ikke selv tage kontakt til praktikstederne, kontakten vil blive formidlet gennem Jyderup Højskole, og vi sørger for, at du får en praktikplads. Du skal i tilmeldingsblanketten angive dine prioriteter i forhold til praktikstederne. Se praktikstederne nedenfor.

Praktik på dit eget jordstykke

Har du et stykke jord, men mangler inspiration, vejledning og netværk, så kan du deltage i Det Lille Jordbrug med praktik på dit eget sted. I ugerne, hvor du modtager undervisning på højskolen indgår fuld forplejning, faglige udflugter samt gratis foredrag og koncerter på højskolen, men ikke logi.

Brug tilmeldingsblanketten, som du finder øverst i venstre hjørne og vælg praktik på din egen jord.

Se video om Det lille Jordbrug på DR P4

Find mere information løbende på Facebook-gruppen Det lille Jordbrug

Modul 1 og modul 2

Det lille jordbrug i den store verden // Mangfoldighed og kredsløb i natur og kultur

(2 uger på højskole og 4 uger på gården)

Modul 3

Det økonomiske og sociale jordbrug

(1 uge på højskole og 4 uger på gården)

Modul 4

Det teknologiske og kreative jordbrug

(1 uge på højskole og 4 uger på gården)

Modul 5

Arbejde og hvile på det lille jordbrug

(1 uge på højskole og 5 uger på gården)

Modul 6

Dit lille jordbrug og frøsamling

(1 uge på højskole)

Det vil sige at du undervejs i forløbet er 6 uger på højskole og 17 uger i praktik på gård.

Har du yderligere spørgsmål til indholdet i forløbet kan du kontakte Nanna Brendholdt Thomsen tlf: 30240920 eller nannabth@gmail.com

Praktisk information om Det Lille Jordbrug

Datoer 2019: 3. marts til 3. august 2019

Pris for Det lille jordbrug er 26.000 kr. (beløbet dækker undervisning samt kost og logi på højskolen og på praktikstederne)

Pris ved praktik på egen gård er 18.000 kr. (beløbet dækker undervisning samt kost i ugerne med undervisning på højskolen)

Find tilmeldingsblanket øverst i venstre hjørne.

Læs om de forskellige praktiksteder herunder (information om projekter på gårdene for 2019 kommer snarest).

Praktikplads:
HELLEVAD VANDMØLLE

Hellevad Vandmølle er en hyggelig gammel vandmølle i Sydjylland. Stedet er en aktiv gård med både bondegårdsferie, egen restaurant, grøntsagsproduktion, kornproduktion, frilandsgrise, en lille bestand slagtekvæg, æglægningshøns, en stor flok heste og ponyer, samt en lille gårdbutik.

På gården bor Elsebeth og Bjarne, som har drevet stedet i lidt over 20 år. Elsebeth er hovedansvarlig for gårdens restaurant og ferielejligheder, mens Bjarne har stået for landbruget.
I år bliver Marie, som er under uddannelse til økologisk landmand og har været i praktik hos Richard Perkins på Ridgedale, den hovedansvarlige for gårdens grøntsagsproduktion.
Derudover er der flere ansatte i restauranten og altid nogle WWOOFer (frivillige fra udlandet) som bor og arbejder på gården.
Vi er altså et lille hold af hårdtarbejdende folk som brænder for selvforsyning, økologisk kvalitetsmad og bæredygtighed og vi ønsker at dele dette med både feriegæster, lokalområdet, ansatte, frivillige og elever.
Hellevad Vandmølle råder over 85 Ha, hvoraf store dele bliver brugt til økologisk kornproduktion.
Vi har et grøntsagsstykke på ca. 1/2 Ha og 2 mindre haver hvor vi har bær buske, spiselige blomster og urter.

Ambitioner for denne sæson:
– Opsætning af gårdens første Polytunnel (heri skal vi dyrke tomater, agurker, peberfrugt og chili,
samt udplantningsplanter)
– Konstruktion af højbede og urtehave
– Konstruktion af gårdens første flytbare hønsemobil
– At øge afsætningen af grøntsager til det lokale fødevarefællesskab og lokalområde
– At omlægge/delvist omlægge til Holistisk afgræsning med heste og kvæg

Arbejdsopgaver:
Du vil som elev på Hellevad Vandmølle tage del i vores grønsagsproduktion, deltage i eller overtage den daglige fodring af vores kvæg og frilandsgrise (evt. får). Du vil være med til den daglige flytning af vores mobile hønsehus, samt fodring og æg indsamling. Hvis interessen er der, er der også mulighed for at deltage i den daglige pasning af vores heste og ponyer.
Desuden vil du komme til at deltage i den generel vedligehold af vores gamle gård. Dette omfatter opgaver som kalkning, mindre bygge projekter, oprydning osv.

Boligforhold:
Vi kan tilbyde eget værelse i beboelsespavillon, som står i haven. Badeværelse samt fællesrum med tekøkken er placeret i en længe på gården og deles med de frivillige. Der er adgang til vaskemaskine og tørreloft.
Elev på Vandmølle:
– Vi har plads til 2 elever
– Eleverne har fri i alle weekender.
– Da vi ofte har frivillige fra udlandet på gården, foregår meget af den fælles kommunikation på engelsk
– Vandmølles kan huse op til 10 feriegæste-familier ad gangen, så i ferier og weekender er stedet fyldt med mennesker og aktiviteter

En almindelig hverdag på Vandmøllen:
Omkring kl. 08:30: morgenmad i køkkenet (der bliver ikke serveret morgenmad, men frivillige og
elever har mulighed for at tage hvad de har brug for i vores store køkken)
kl. 09:00: Fællesmøde, hvor vi alle lige bruger 5 minutter på at snakke dagens projekter igennem
Formiddagen: Fodring af dyrene og derudover arbejde alt efter sæsonen (lugning, såning,
udplantning, høst af grøntsager, vanding, udmugning, vedligehold af gården, male projekter mm.)
kl. 12:00 – 13:00: Frokost for alle i køkkenet
Eftermiddagen (kl 13:00 – ca. 16:30): Arbejde alt efter sæsonen, evt levering af grøntsager til
fødevarefællesskab/høst af grøntsager til restauranten. Dagen slutter med aftenfodring af dyrene.
kl. 18:30: Aftensmad for alle i køkkenet

Måltider:
Som nævnt overfor bliver frokost og aftensmad spist sammen. Vi spiser kød, men også mange
grøntsager, så det kan sagtens fungere hvis man er vegetar, hvorimod veganer er problematisk.
Det forventes at alle gir en hånd med ved borddækning og afrydning.

Mere info:
Vi har en fyldestgørende hjemmeside med masser af billeder fra stedet: vandmoellen.dk
Desuden kan du også besøger vores facebookside, hvis du vil have et lille indblik i hverdagen på
gården, søg. “Hellevad Vandmølle”.

Praktikplads:
SØTOFTE

Søtofte er et arbejds- og levefællesskab, som har eksisteret siden 1982. I mange år har fællesskabet været bygget op omkring Hørhaven, en institution for voksne sindslidende, men i løbet af fællesskabets 35 år er der kommet flere virksomheder til. På Søtofte er der i dag Hørhaven, VinoVenue (landsdækkende vinklub), Søtofte Kur (retreat- og udlejningsfacilitet) og Søtoftes Jordbrug.

Søtoftes Jordbrug blev etableret i marts 2017 af Michel Poulsen. Det er en alsidig landbrugsvirksomhed, som har høns i mobilt hønsehus, køer og 4000 m2 market garden. Gårdens produktion bliver afsat direkte til restauranter, kantiner, bofællesskaber og Gerlev Idrætshøjskole.
Virksomheden ejer ikke jord, men forpagter 10 ha af Ejendomsfonden Søtofte og har udsigt til at udvide med yderligere 10 ha i slutningen af 2018.

Ambitionerne for sæsonen 2018 er at udvide hønseholdet til 900 høns. Vi arbejder også målrettet mod at etablere et trailer-mejeri på gården, som kan forarbejde mælken fra gårdens 10 køer. For at det kan ske, skal der også etableres malkerutiner i en mobil malkestald ude på marken. Yderligere udvides grøntsagsproduktionen med 50%.

Som elev i Søtoftes Jordbrug vil du indgå i de daglige rutiner omkring
• Dyrkning, pasning og høst af grøntsager
• Pasning af høns, indsamling og sortering af æg
• Pasning af kvæg
Samt få indblik i arbejdet med at etablere en malke besætning – hvis det lykkes, vil der forhåbentlig også være rutiner i mejeriet at deltage i.

En typisk hverdag i Søtoftes Jordbrug er fra 07-16 med en times fællesfrokost sammen med resten af fællesskabet. Vi holder en kort formiddags- og eftermiddagspause.
Vi vil på skift have ansvaret for dyrene, det arbejde starter kl. 05.15. Vi vil bestræbe os på at kunne holde fri i weekenderne, med mindre man er med omkring dyrene.
Onsdag aften mødes Fællesskabet til aftensmad, som alle bidrager til.
Du vil få stillet dit eget værelse til rådighed med fælles bad/toilet og køkken.

Du vil som elev få mulighed for at indgå i et ungt og spændende læringsmiljø, hvor der konstant bliver tænkt og udviklet på nye måder at løse udfordringer og arbejdsopgaver på.
Vi har erfaringer og kompetancer indenfor Holistic Management, mobilt hønsehold, holistisk afgræsning, kvæghold, pløjefri market gardening og virksomhedsdrift. Vi er meget engagerede i udviklingen af landbruget i Danmark, og der vil være livlige samtaler og diskussioner om faget.

Alba og Michel, som er ledende på Søtoftes Jordbrug, er begge elever fra Ridgedale Permaculture i Sverige og har til sammen erfaringer med landbrug fra mange steder i verden.

Vi kan have 2 elever.

Praktikplads:
FARENDLØSE MOSTERI

Farendløse Mosteri blev købt og genetableret som mosteri i 2015. Gården er et alsidigt sted, hvor flere nystartede virksomheder holder til, der alle drives af unge engagerede mennesker. En virksomhed driver mosteriet og ciderproduktionen med udgangspunkt i æblerne fra den gamle æbleplantage på 1½ hektar. En anden virksomhed driver gartneriet, en tredje et snedkeri og en fjerde køerne. Derudover holder der også en producent af mousserende æblevin til på ejendommen og en professionel biavler. Til ejendommen hører 6,6 ha jord, 1000 m2 erhvervsbygninger og 200 m2 hovedhus. Gårdens produkter afsættes til lokale Dagli’ Brugser og museer, til gårdbutikker og spisesteder, på markeder og til kunder der kommer direkte på gården. Gården har et tæt samarbejde med spisestedet Blå Congo i Brønshøj, som aftager most, cider, grøntsager og frugt.

Du vil som elev få individuelle ansvarsområder i den daglige drift, og i hver af de forskellige månedlige praktikophold vil du få mulighed for at få nye arbejdsopgaver efter interesse.

Som elev på Farendløse Mosteri i 2018 vil du bl.a. være med til:
• At producere grøntsager efter market gardening metoden på 4000 m2, samt 250 m2 i drivhus
• At arbejde med dyrene: gamle røde danske malkekøer, dansk landracegeder, dansk landracesvin anno 1970, La Bresse høns og ænder
• Den daglige flytning af køer efter holistisk afgræsningsmetoden og malkning
• At producere cider efter naturvinsmetoder
• At passe frugtplantagen
• At bygge et mobilt hønsehus til 250 høns
• At plante bærbuske
• At udvikle en afsætningsstrategi for grøntsagerne
• At istandsætte et lokale der skal fødevaregodkendes
• At indrette et simpelt mejeri til produktion af upasteuriserede oste til eget forbrug
• At indrette et frøværksted til frøproduktionen
• Hjemmeslagtning (til eget forbrug) af høns, grise og geder

Da plukning af æbler og mostning foregår fra september til december vil der ikke være mulighed for at deltage i produktion af most, men der bliver rig mulighed for at smage på den!

Der vil være plads til 4-6 højskoleelever i praktik på Farendløse Mosteri. Vi vil arbejde fra kl. 7.30 til 16.00 mandag til fredag. Som elev vil man spise morgenmad og aftensmad sammen med de andre elever. Vi spiser alle frokost sammen. En dag ugentligt vil vi spise fælles aftensmad. Som elev har man fri i weekenderne med mindre man f.eks. gerne vil med på marked. Alle elever deler et køkken sammen. Der vil være udendørs muldtoilet og udendørs bad med varmt vand. Man vil bo 2 eller 3 elever sammen på hvert værelse.

Gennem de sidste 2½ år har vi lært meget, og den viden vil vi gerne give videre, så flere unge mennesker kan gå i gang med at købe gårde og opstarte fødevareproduktioner. Til sammen har vi på mosteriet erfaring med og viden om bl.a.:

Virksomhed: regnskabsføring, moms- og årsregnskab, forsikringer, køb af ejendom, tvangsauktioner, fordele og ulemper ved forskellige virksomhedstyper og perspektiverne i fondskonstruktioner.
Lovgivning: fødevaregodkendelse og fødevarekontrol, frølovgivning og frøpolitik, CHR-register, lovgivning om dyrehold, håndtering af mælk, registreret stalddørssalg, transport af dyr, ægproduktion og produktion af slagtehøns.
Organisering: intern organisering blandt virksomhederne, kontrakter, beslutningsprocesser og private lånemodeller.
Bevaringsarbejde: bevaringsarbejde med gamle husdyrracer og grøntsagssorter, tilskudsordningen for gamle husdyrracer, udlevering af frø og dyresæd fra den nordiske genbank NordGen, Frøsamlernes arbejde.

Et fælles mål på Farendløse Mosteri er at geninvestere overskuddet i nye produktioner, og på sigt i flere gårde, produktionsbygninger, og i mere jord. Som elev vil du være en del af et ungt læringsmiljø hvor vi er engageret i, hvordan vi praktisk og organisatorisk kan udvikle og udforme nye måder at drive landbrug på.

Vi tror på at vores organiseringsmodel, hvor produktionerne på gården bliver drevet af juridisk adskilte virksomheder med forskellige ejere, men hvor økonomisk og arbejdsmæssigt samarbejde samtidig spiller en afgørende rolle, er en god model. Den tager både højde for det enkelte menneskes autonomi og samtidig drager den fordele af, at noget er lettere, når man løfter i flok. Vi håber, at vi i løbet af praktikforløbet kan videregive vores viden og vores erfaringer om dette.

Praktikværterne er:
Simon von Siebenthal, Ba. Phil., bestyrelsesmedlem i Frøsamlerne.
Jens Hansen, BSc. i Naturressourcer, bestyrelsesmedlem i Permakultur Danmark.
Sandra Villumsen, Bsc. Med., Cand. Scient. Sustainability. Sandra har arbejdet for Landsforeningen Praktisk Økologi, og derigennem udformet højskoleprojektet, samt opbygget et stort netværk inden for selvforsyning, økologi og smålandbrug.

Hvis du har lyst, vil du under praktikopholdet have mulighed for at deltage i en læsegruppe med fokus på kooperativer, ejerskab og landbrug. Nedenfor følger en liste over bøger der kan læses som introduktion til emnerne. Bøgerne kan enten downloades, købes online eller lånes på biblioteket.

Richard Perkins, Making small farms work
Allan Savory, Holistic resource management
Eliot Coleman, The new organic grower
Jean-Martin Fortier, A successful grower’s handbook for small-scale organic farming
Bill Mollison, Introduction to permaculture
Joel Salatin, Saladbar beef
Hans Gram, Køkken urternes frøavl/Frøavl af køkkenurter
Tage Andersen, Fodermesterbogen: Haandbog for fodermestre og besætningsejere
F. J. Borgbjerg: Kooperative foretagender (1923 udgave)
Hans Mathiasen: Økonomisk demokrati i historisk perspektiv (specialeafhandling)
Nis Bech og Palle R. Jensen: Fællesvirksomheder, produktionskollektiver
Per Nørrung, Produktionskollektiver og arbejdsfællesskaber
Lierre Keith, The vegetarian myth
Derrick Jensen, Deep green resistance
Jes Bertelsen, Dejlig er jorden
Trauger M. Groh og Steven S. H. McFadden: Morgendagens landbrug
Ole Højrup, Landbokvinden
Kjeld Hansen, Bondefangeri
Perrine og Charles Hervé-Gruyer: Miraculous abundance
Ove Korsgaard: Solskin for den sorte muld