DATO

Weekend 1
5.-7. maj 2017
Veje til fremtiden.

Weekend 2
29. Sep-1.okt. 2017
 Ord, lyd og billeder til fremtiden.

PRISER

Pris pr. weekend

450 kr. (inkl kost, logi og workshops)

Når du har tilmeldt dig, sender vi en mail med videre oplysninger om betaling.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

INFORMATION OG TILMELDING TIL DOBBELT WEEKENDKURSUS

“Fremtidens brug af land – En folkebevægelse for landbruget”


Danmark er det mest opdyrkede land i Europa – over 60% er opdyrket agerland! Men er det egentlig sådan vi gerne vil have det skal være?
– Nyt initiativ sætter fokus på det danske landbrug og natur. Målet er på sigt at skabe et forløb, der kan hjælpe nye jordbrugere på vej og alle interesserede inviteres med i processen. 

Indvindingen af den danske natur, højmoser, søer, fjorde mm. gennem flere hundrede år har gjort den danske natur fattig og givet biodiversiteten trange kår. Deraf er det blevet stadigt svære at dyrke jorden og samtidig passe på vores fælles natur, så vi også kan sikre fremtidens muligheder for brug af landet. Dette både af biologiske og økonomiske årsager.

For at modsvare denne kortsigtede katastrofekurs er vi nødt til at finde en balance for, hvad vores jord, vand, luft, dyreliv og mennesker kan trives i, og hvilke typer af jordbrug der er attraktivt at bringe ind i fremtiden.
Derfor har Jyderup Højskole og Foreningen Praktisk Økologi startet initiativet med arbejdstitlen: ”Fremtidens brug af land – En folkebevægelse for landbruget” som starter ud med to udviklings-weekender, der sætter fokus på fremtidens brug af land.

Weekenderne er første skridt på vejen til at udvikle et længere forløb, der igennem højskoleophold og praktikker på små landbrug skal udvikle nye veje og hjælpe fremtidens forvaltere af jord og natur på vej.

Vi håber med disse weekender at kunne bidrage til at vi i Danmark får en mere nuanceret og folkelig og forhåbentlig også yngre – gennemsnitsalderen for en dansk landmand er 62 år – debat og dermed skabe grobund for at finde gode bæredygtige veje for hvordan vi bruger jorden.

Så om end du er landmand, landskabs-digter eller kunstner, økonom, drømmer om at flytte på landet, eller blot af og til overvejer hvad der dog skal ske med vores brug af landet, så håber vi at se dig på weekendkursus på Jyderup Højskole i foråret og/eller i efteråret.

Du kan enten melde dig til den ene eller begge weekender.

WEEKEND 1
Veje til fremtiden
5.-7. maj 2017 

Den første weekend har vi særligt fokus på hvorfor vi skal tage udviklingen i landbruget alvorligt, samt se på udfordringer og veje til at forstå nutidens landbrug og fremtidens muligheder. Her kan du b.la. høre om og møde

  • Landbrugshistorie: Jens Aage Søndergaard, landbrugshistoriker, Gl. Estrup Landbrugsmuseum/Det Grønne Museum
  • Landbrugspolitik: Rasmus Blædel, etnologisk Phd KU, “Landbrugets Fremtid”.
  • Ejerskab over liv: Svend Erik Nielsen, frøforsker i gamle grøntsagssorter, og Simon von Siebenthal bestyrelsesmedlem i Frøsamlerne. 

Pris 450 kr. (inkl kost, logi og workshops) 

Der er 20 sengepladser i dobbeltværelser, der fyldes op efter først til mølle og der er derudover mulighed for at overnatte i eget telt på Skarresø Camping, der ligger få hundrede meter fra skolen.

PROGRAM – WEEKEND 1
Veje til fremtiden // En folkebevægelse for landbruget

Fredag d. 5. maj
17.00 Indlogering
18.00: Velkomst og intro
18.30: Aftensmad
19.30: Et landbrug som er – et land som forandres.
– Hvordan snakker vi om landbruget?
– Hvordan vil vi gerne snakke om landbruget?

Lørdag d. 6. Maj // Værktøjskassen
8.00: Morgenmad
9.00: Landbrugshistorie (Jens Aage Søndergaard, landbrugshistoriker, Det Grønne Museum, Gl. Estrup)
10.30: Landbrugspolitik og sproget om landbruget (Rasmus Blædel, Phd KU).
12.00: Frokost – temaborde
13.00: Gruppesamtaler med hhv. herregårdsmand, husmand og historiker (3 H’er).
Herregårdsmand: Allan Klestrup Hansen fra Hvidlykkegård i Odsherred og Formand for Odsherreds Landboforening. Husmand: Allan Clausen fra Hegnstrup. Historiker: Jens Aage Søndergaard, Det Grønne Museum, Gl. Estrup.
Samtaler om landbokultur/andelsbevægelse/produktionssamarbejder/drifts- og kulturforståelse.
15.00: Kagepause
15.30: “Rollespil Paneldebat” – de forskellige perspektiver fra gruppesamtalerne med de 3 H’er sættes i spil.
17.30: Walk and Talk – vi tager ud i det fri og får vendt samtaler og inputs to og to.
18.30: Aftensmad
19.30: Ejerskab over jord, arbejde og liv. Hvad betyder det at eje og forvalte jord? Hvilket arbejdsliv afspejler landbruget, og hvordan hænger det sammen med ejerskabsformen (selveje, fælleseje, fondseje mm.) Hvordan kan nye ejerformer ændre arbejdslivet på landet? Mette Nelund, phd CBS, Politik, ledelse og Filosofi.
21.00: Afslutning på dagen

Søndag d. 7. Maj // Vejarbejde
8.00: Morgenmad
9.00: Ejerskab over liv – frøpolitik, bevarings- og forædlingsarbejde, biodiversitet, samarbejdsmodeller. (Simon von Siebenthal, Svend Erik Nielsen).
11.00: Open space. Kursusdeltagerne får her mulighed for at dele egne ideer/projekter/initiativer.
12.30: Frokost
13.30: Hvad er en bevægelse? Hvordan kan en folkebevægelse se ud i dag? Hvad drømmer I om? Hvor kan vi hver især spille en rolle? (Kampagner, politik, familieliv, formidling, græsrødder, praktik mm.)
15.30: Næste weekend og kommende højskoleforløb.
16.30: Afrunding og opsamling.
17.00: Hjemrejse

WEEKEND 2
Ord, lyd og billeder til fremtiden.
29. Sep-1.okt. 2017

Den anden weekend skal vi udvikle det almene sprog om landbruget og arbejde med at få et mere nuanceret billede af brugen af land frem og tilgængelig. Der skal arbejdet med forskellige udtryksformer bl.a. litteratur, musik, lobbyisme, journalistik, foto og film.

Pris 450 kr. (inkl kost, logi og workshops) 

Der er 20 sengepladser i dobbeltværelser, der fyldes op efter først til mølle og der er derudover mulighed for at overnatte i eget telt på Skarresø Camping, der ligger få hundrede meter fra skolen.

KONTAKT
Hvis du gerne vil vide mere om projektet kan du kontakte


Nanna Brendholdt Thomsen
Kursusleder
Mobil: 30 24 09 20
Email: nannabth@gmail.com

Sandra Villumsen
Projektleder Praktisk Økologi
Mobil: 22 88 55 51
Email: sandra@praktiskoekologi.dk
Web: www.oekologi.dk

Eller 

Nana Gerstrøm Alsted
Projektleder Jyderup Højskole
Mobil: 51 90 68 81
Email: nana@jyderuphojskole.dk
Web: www.jyderuphojskole.dk

TILMELDING

VIGTIGT: Det er et lovmæssigt krav at indtaste CPR-nummer. Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, vil vi bede dig indtaste din fødselsdato i stedet.