Til medlemmer af skolekredsen for Jyderup Højskole

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udsættelse af generalforsamling 25/4 på Jyderup Højskole

Bestyrelsen på Jyderup Højskolen har grundet bestemmelserne om forsamlingsforbud besluttet at udsætte den planlagte generalforsamling. Den er nu rykket til 22. august 2021 klokken 14.00.

Dagsorden forbliver den samme. 

19. maj klokken 15.00-17.00 bliver der til gengæld lejlighed til at sige farvel til skolens nuværende forstander Poul-Henrik, og byde den kommende, Gert Møller Jensen velkommen. Det sker ved et udendørs arrangement på højskolen. 

Vi håber at se mange af jer!

Inden den ordinære Generalforsamling indledes der med et oplæg af borgmester Christina K Hansen

Generalforsamling starter kl. 14.00, det er nødvendigt med tilmelding og først til mølleprincip, grundet restriktioner i antal, pt. 50

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/ Formand Lena Brostrøm 

og herefter Forstanderens beretning v/ Poul-Henrik Jensen 

Debat

3. Regnskab for Året 2020 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg Lena Brostrøm for 2 år. Nana Alsted for 2 år David Leunbach for 2 år 

Og Mogens Jensen sidstnævnte modtager ikke genvalg

Pia Christiansen og Morten Grimstrup er valgt som suppleanter og på valg hvert år

6. E.v.t 

Herunder præsentation af den nye forstander, Gert Møller Jensen

§ 5. Generalforsamlingen

Stk.1. Skolens højeste myndighed er skolekredsens generalforsamling. Ordinær
årlig generalforsamling afholdes inden 1. juni med 14 dages varsel efter
skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling afholdes.
Forslag bekendtgøres for medlemmerne umiddelbart herefter.

Med venlig hilsen

Lena Brostrøm

Formand

Poul-Henrik Jensen
Forstander