DATOER

Start 2021: 4. januar 2021
Slut 2021: 1. august 2021

Start 2022: 9. januar
Slut 2022: 25. juni

PRIS

Det lille jordbrug

23.680 kroner

FØLG DET LILLE JORDBRUG PÅ FACEBOOK

Det lille jordbrug

– Et højskole- og praktikforløb

Drømmer du om livet på landet og om at drive et lille jordbrug? Så har du muligheden for at deltage i et højskole- og praktikforløb, der klæder dig på til lige netop det.

Forløbet giver dig indblik i jordbrug og grundlæggende praktiske færdigheder for at kunne dyrke jorden og bo på landet. Derudover giver det dig en teoretisk, historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets og naturens udvikling i Danmark, så du kan være med til at skabe fremtidens brug af land.

Samlet pris for hele pakken er 23.680 kroner.

Det lille jordbrug inviterer ud i marken

Da Grundtvig lagde byggestenene til højskolebevægelsen, var det for at skabe oplysning og forening blandt bønderne. En ny generation af jordbrugere vender sammen med Jyderup Højskole Grundtvig på hovedet og inviterer de unge lærde ud i marken. På Det lille jordbrug får du syn for sagen og jord under neglene. Forløbet er udviklet af Jyderup Højskole og aktører inden for jordbruget og udbydes nu i samarbejde med den nystartede foreningen Regenerativt Jordbrug.

Praktik og højskole

Det lille jordbrug er kombineret højskole og praktikophold, hvor du starter med et reflekterende og inspirerende højskoleophold og derefter tager et praktikophold, hvor du bor og arbejder på et lille jordbrug. Du får indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark: Både i forhold til økonomi, lovgivning og ikke mindst tids- og arbejdsmæssigt. Højskoleopholdet giver dig forståelse for landbrugets udvikling i Danmark og en introduktion til den faglige viden, der skal til for at producere med med respekt for jord og liv. Derudover får du et unikt netværk af engagerede mennesker, som er optaget af at udvikle landbruget i en sund retning.

Som elev skal du ikke selv tage kontakt til praktikstederne, kontakten vil blive formidlet gennem Jyderup Højskole og foreningen Regenerativt Jordbrug, og vi sørger for, at du får en praktikplads og hjælper med, at I får en god samarbejdsaftale.

Se video om Det lille Jordbrug på DR P4.

Det lille jordbrug – 2021

Det lille jordbrug består i 2021 af 12 ugers højskoleophold (4. januar – 28. marts) og derefter en sæson på en af de tilknyttede praktikgårde (1. april – 1. august) med mulighed for forlængelse, hvis ønsket. Under praktikken vil der hver fjerde uge være to højskoledage, hvor alle mødes rundt på gårdene og ser de forskellige måder at drive et alsidigt jordbrug på og reflekterer over livet på landet og de erfaringer, der er gjort i praktikkerne. Forløbet afsluttes med en weekend på højskolen i august.

På højskolen får du:
Oplæg og debat om landbruget og måden vi producerer vores mad på. Vi kigger blandt andet på fotosyntesens magiske transformation af lys til grønne vækster, EU’s landbrugspolitik, jordbrugets sociale potentiale, husdyrs rolle i et holistisk jordbrug, madsuverænitet og lokale versus globale afsætningsmuligheder. Vi tager ud og møder landbruget, hvor det er og får besøg af forskellige mennesker, som deler ud af deres erfaringer, viden og holdninger. Du vil også blive introduceret og forberedt til livet som praktikant på gårdene. Vi matcher dig med en praktikgård, hjælper med at lave en praktikaftale og forbereder praktikperiodens højskoledage. Derudover deltager du i skolens valgfag, fællesskab og øvrige aktiviteter på linje med de andre højskoleelever.

I praktikken får du:
Masser af praktiske erfaringer og viden om, hvordan en hverdag kan være på et mindre jordbrug – både i marken og i livet generelt. Du får et forløb med besøg og erfaringsudveksling på tværs af praktikgårdene, hvor I mødes cirka to hverdage hver fjerde uge. Du får kost og logi på praktikstedet, og det forventes at du arbejder på gårdene i hverdagene, men weekenderne er fri.

Praktikpladser

Hvordan er praktikgårdene?

Praktikgårdene, som er en del af Det lille jordbrug, er alle drevet af en ny generation af små-skala  jordbrugere, som har valgt en anden vej end den eksportorienterede monokulturelle stordrift, der kendetegner det danske landbrug. På gårdene dyrkes mindre stykker jord – ofte bare et par hektar – efter regenerative principper med en stor diversitet af afgrøder og fokus på lokal afsætning. I praksis betyder det en dyrkningsform med fokus på at producere sund mad samtidig med, at jordens frugtbarhed genopbygges. Nogle steder indgår husdyr som en del af jordbruget.

Praktikgårdene for 2021 vil blive fastlagt i løbet af efteråret. Tidligere har følgende gårde haft praktikanter fra Det lille jordbrug:

Landbrugslauget Brinkholm, Stevns

Læs mere her: http://www.landbrugslauget.dk/Forside/

Søtoftes Have, Midtsjælland

Læs mere her: https://www.soetoftesgaardmejeri.dk/s%C3%B8toftes-have

Farendløse Mosteri, Midtsjælland

Læs mere her: http://www.farendloesemosteri.dk/

Yduns Have, Samsø

Læs mere her: http://xn--ydunshavesams-nnb.dk/

Mosegården Jordbrug, Vestsjælland

Læs mere her: http://mosegaardenjordbrug.dk/?fbclid=IwAR0h175Q4Sai7yqEj6Yc6fj6pmCNip6y8Hhzj5BUY0mcm1JzuKc1azxBH-g,

Hellevad Vandmølle, Sønderjylland

Læs mere her: https://vandmoellen.dk/da/

Permakulturhaven Myrrhis, Djursland

Læs mere her: https://permakulturhaven.dk/

Har du spørgsmål, så tøv endelig ikke med at ringe eller skrive til højskolen.

Vi er på telefon 59 22 44 80 alle hverdage 10-14 og på mail info@jyderuphojskole.dk.