DATOER

Start: 4. januar 2021
Slut: August 2021

PRIS

Det lille jordbrug

27.000 kr

FØLG DET LILLE JORDBRUG PÅ FACEBOOK

DET LILLE JORDBRUG

– Et højskole- og praktikforløb

Drømmer du om livet på landet og om at drive et lille jordbrug? Så har du nu muligheden for at deltage i et højskole- og praktikforløb, der klæder dig på til det.

Forløbet giver dig indblik i jordbrug og grundlæggende praktiske færdigheder for at kunne dyrke jorden og bo på landet. Ydermere giver det dig en teoretisk, historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets og naturens udvikling i Danmark, så du kan være med til at skabe fremtidens brug af land.

Pris 27.000 kr.

Det lille jordbrug inviterer ud i marken

Da Grundtvig lagde byggestenene til højskolebevægelsen var det for at skabe oplysning og forening blandt bønderne. En lille håndfuld nystartede jordbrug vender sammen med Jyderup Højskole Grundtvig på hovedet og inviterer de unge lærde ud i marken. På Det Lille Jordbrug for du syn for sagen og jord under neglene. Forløbet er udviklet af Jyderup Højskole i samarbejde med en håndfuld mindre gårde og fagligt støttet af Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land og Frøsamlerne og omfatter også flere faglige udflugter.

Praktik og højskole

Det Lille Jordbrug er en helt ny type kombineret højskole og praktikophold, hvor du veksler mellem reflekterende højskoleophold og praktikophold, hvor du bor og arbejder på et lille jordbrug. Du får herved mulighed for at få et indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark; økonomisk, lovgivningsmæssigt og ikke mindst tids- og arbejdsmæssigt. Højskoleopholdet giver dig en historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets udvikling i Danmark, og en introduktion til den faglige viden, der skal til for at forvalte vores natur, ressourcer og liv. Som elev skal du ikke selv tage kontakt til praktikstederne, kontakten vil blive formidlet gennem Jyderup Højskole, og vi sørger for, at du får en praktikplads. Se praktikstederne nedenfor.

Se video om Det lille Jordbrug på DR P4 Find mere information løbende på Facebook-gruppen Det lille Jordbrug

Det lille jordbrug – 2020

Det er nu tredje runde af det lille jordbrug, og vi har justeret lidt på baggrund af evalueringer og erfaringer. Den største forandring er, at forløbet nu er 12 uger på højskole frem for de tidligere 6 uger. Det har vi gjort for at skabe et stærkere fundament på holdet inden praktikken, både fagligt men også socialt i forhold til fællesskabet på kurset og med resten af højskolen.

Det betyder at opholdet begynder med 7 uger på højskole, hvor 3 dage om ugen er dedikeret til dybdegående viden om jordbrugsrelaterede emner og 2 dage om ugen bruges på valgfag med de øvrige højskoleelever. I de følgende uger på højskole bruges alle dage på jordbrugsundervisning. Denne opbygning betyder, at der gradvist bliver mere praktik og mindre højskole forløbet igennem, efterhånden som den travle sæson på praktikstederne skrider frem.

Ugeplan (forbehold for løbende justeringer)

I løbet af ugerne på højskole vil du udover skolens faste lærerstab møde en lang række aktører inden jordbruget, heriblandt praktikværterne, der er eksperter på netop de temaer, vi dykker ned i. I weekenderne står det frit om man vil tage hjem eller blive på højskolen med mulighed for at besøge og være med til etableringen af et lille lokalt jordbrug.

 • Uge 1: Intro til forløbet og højskolen samt tema om landbruget i samfunds og historisk perspektiv
 • Uge 2: Tema om landbrugspolitik og rammevilkår
 • Uge 3: Tema om biologi og plantelære
 • Uge 4: Tema om forskellige dyrkningsmetoder (vidensbaseret, økologi, biodynamik og permakultur)
 • Uge 5: Tema om jord og jordforbedring
 • Uge 6: Tema om dyrehold
 • Uge 7: Fælles tur til Sejerø med fokus på øliv og havmiljø
 • TO UGER I PRAKTIK
 • Uge 8: Tema om teknologi og viden i landbruget
 • Uge 9: Tema om økonomi og afsætning
 • TO UGER I PRAKTIK
 • Uge 10: Forberedelse til og fællestur til Naturmødet i Hirtshals
 • FIRE UGER I PRAKTIK
 • Uge 11: Social ansvarlighed i jordbruget
 • SEKS UGER I PRAKTIK
 • Uge 12: Tema om mad og smage samt afslutning og evaluering

PRAKTIKPLADSER

I den anden uge på højskolen vil alle praktikværter besøge højskolen og fortælle om deres gård, derefter vil vi sammen finde de rigtige placeringer til alle elever. Praktikgårdene er I år følgende: Brinkholm Landbrugslaug, Farendløse Mosteri, Søtoftes Jordbrug, Yduns Have og Mosegården. De bor alle på Sjælland udover Yduns Have, der ligger på Samsø.

I praktik på dit eget lille jordbrug

Bor du allerede på et lille jordbrug? Så har du mulighed for at være i praktik på egen gård og dermed være hjemme i de uger, hvor de øvrige elever er på praktikgårdene.  Kontakt os på telefon 5922 4480 eller mail: info@jyderuphojskole.dk for mere information. Har du svært ved at deltage i alle højskole-ugerne, så finder vi også en løsning, som passer.

Praktikplads
BRINKHOLM
Beskrivelse

I 2001 købte 500 fødevareengagerede mennesker hver en andel i LandbrugsLauget. Det blev starten for den forbrugerejede økologiske gård Brinkholm i St. Linde ved Karise. Formålet var dengang som nu at opnå tætte relationer mellem producent og forbruger, land og by. Fx deltager andelshaverne i mange forskellige aktiviteter på gården og køber gårdens produkter. Formålet var også at skabe en alternativ organisation af landbrugsproduktion på dansk grund med gode forhold for jorden, dyr og mennesker.

I foråret 2017 indgik LandbrugsLauget en samarbejdsaftale med Nikolaj Thomsen om at øge egenproduktionen af grøntsager. Nikolaj er inspireret af Market Garden-teknikker og dyrker grøntsager på cirka en hektar, som leveres til Brinkholms abonnementskasser og en håndfuld restauranter.

Arbejdsopgaver

Som praktikant på Brinkholm vil der være en lang række forskellige arbejdsopgaver. Meget tid vil blive brugt i marken på grøntsagsdyrkning, men på gården bliver der også malet mel og brygget øl. Desuden vil der være generelle opgaver som vedligeholdelse af bygninger og maskiner.

 • Daglige rutiner med grøntsagsdyrkning
 • Markedsdeltagelse samt ture til restaurantkunder
 • Pakning og opbevaring af grønt til abonnementskasser
 • Månedlig møllerdag
 • Brygning af øl med Brinkholms bryggerlaug
 • Etablering/rydning af træer og buske
 • Vedligeholdelse gården
Viden

Grøntsagsdyrkning med Market Garden teknikker er nyt på Brinkholm. og du vil derfor få et unikt indblik i udviklingen af en ny produktion. Du vil få indblik i jordens mikroliv, kompost og grøngødninger samt viden om effektive og lavteknologiske dyrkningsmetoder. Der dyrkes med henblik på salg direkte til forbrugeren, og du vil derfor også få viden om markedsføring og markedssalg.

Nikolaj er uddannet produktionsgartner fra Nørbys Grøntsager på Stevns. Derfra har han erfaring med at drive gårdbutik og økologisk grøntsagsproduktion. 2019 er hans tredje dyrkningssæson på Brinkholm.

Hverdag og bolig

På gården bor Nikolaj og Isil med deres søn Theo på 3 år. Desuden bor der en andelshaver og til tider andre frivillige. Der er forskellige fællesaktiviteter på gården hvor mange kommer og hjælper til med forskellige opgaver. En typisk arbejdsdag på Brinkholm findes ikke! Der vil dog være ugentlige rutiner og opgaver der skal udføres. Selvom produktionen er intensiv, så er tiden til os selv vigtig, og der vil derfor være dage til afslapning og dage til travlhed. Søndage og mandage bestræber vi os på at kunne holde fri. Frokost og aftensmad spises gerne i godt selskab.

Du får dit eget værelse og der er fælles bad og køkken til rådighed.

Du kan se mere på www.landbrugslauget.dk

Praktikplads:
YDUNS HAVE
Beskrivelse

Yduns Have er en fondsejet gård på Samsø, som ejes af Jordbrugsfonden SamsØkologisk og drives af Hester Callaghan og Bjarke Jensen. Gården, som har været drevet økologisk siden 1987, omfatter 14 ha hvoraf 10 er dyrkbar. Vi dyrker primært grøntsager til direkte salg og dyrker over 150 forskellige sorter. Udover grøntsager har vi en mindre æbleplantage, og i 2017 plantede vi rabarber og frugtbuske. Vi har også 300 høns i et mobilt hønsehus og et tilhørende ægpakkeri. I 2018 påbegyndte vi et projekt med at tilplante gården med flere træer og buske.

Udover at sælge i gårdbutikken, hvilket er den største del af vores forretning, sælger vi også til højskoler og efterskoler i Jylland, og har et sommer- og vinter CSA (Community Supported Agriculture) med ca. 40 medlemmer, der henter grøntsager hver torsdag på gården.

Vi har en medarbejder ansat i flexjob, som kommer fire timer om ugen, og vi får selskab af tre-fire frivillige fra WWOOF og HelpX om sommeren, som bidrager til det sociale på gården.

Vi har hunden Runa og tre katte. Udover landbruget på Yduns Have, er gården også vært for Jordbrugsfondens sekretariat, og der er seks feriehytter, som bliver lejet ud mellem påske og efterårsferie. Turisme er en central del af livet på Samsø og som praktikant på Yduns Have vil du mærke den skiftende energi fra tidligt forår, hvor øen ligger i dvale, til højsommer hvor solen og menneskerne ankommer.

Arbejdsopgaver

Du bliver en del af vores daglige dag på gården, hvor omdrejningspunktet er gårdbutikken og markerne med følgende arbejdsområder

 • Dyrkning og pasning af forskellige afgrøder
 • Pasning af høns og indsamling og sortering af æg
 • Høst og pakning af grøntsager til butikken og virksomhedskunder
 • Arbejde i drivhus
Viden

Vi er begge to landbrugsuddannede og har udlært os på en biodynamisk gård i Norge og på en økologisk gård med gårdbutik i Nordsjælland. Vi har fokus på at opbygge jordens frugtbarhed og eksperimenterer med overfladekompostering som en måde at øge humusindholdet på, og vi pløjer ikke jorden. Vi er interesserede i regenerativt landbrug og forsøger at holde vores marker grønne så vidt muligt. Vi ønsker at have mangfoldigt landbrug, og vi har derfor netop plantet flere træer og buske på ejendommen. Bjarke står for alt det mekaniske og reparationer på gården, og Hester står for alt det administrative og økonomiske, og vi er fælles om alt det andet.

Hverdag og bolig

Vi arbejder hver dag fra 8-16 og holder en kort kaffepause kl.10 og en halvtimes frokostpause kl.13. Da der er mest travlt i gårdbutikken i weekenden, er weekendarbejde også en del af vores hverdag, og weekendarbejde godtgøres med to afspadseringsdage i hverdagene. Vi skiftes til at holde fri i weekenden.

Du får din egen campingvogn, og adgang til et fælleskøkken med de frivillige, der også arbejder på gården. Der er fælles bad og toilet i hovedhuset. Vi køber al mad ind, og vi spiser sammen hele gården to aftener om ugen. Morgenmad spiser vi separat og frokost spiser vi sammen i hverdagene.

Samsø er en fantastisk ø med en flot og variereret natur. Stort set alt er i cykelafstand, og om sommeren er der rigelig at underholde sig med.

Du kan se mere på www.ydunshavesamsø.dk eller på Facebook Yduns Have Samsø eller på Instagram Yduns Have.

Praktikplads:
SØTOFTES HAVE
Beskrivelse

Søtofte er et arbejds – og levefællesskab, som har eksisteret siden 1982. I mange år har fællesskabet været bygget op omkring Hørhaven, en institution for voksne sindslidende, men i løbet af fællesskabets 37 år er der kommet flere virksomheder til. På Søtofte er der i dag, Hørhaven, VinoVenue –  rnlandsdækkende vinklub, Søtofte Kur – retreat- og udlejningsfaciliteter, Søtoftes Jordbrug, Mejeri og Have. I alt bor her fem familieenheder af forskellige generationer.

I foråret 2019 flyttede Zenia & Amalie med deres to-årige datter ind på Søtofte. Begge er udlærte produktionsgartnere med grøntsagserfaringer fra et bredt spektrum af økologiens pionerer; Svanholm Gods, Fuglebjerggaard og Aarstiderne. Grøntsagsproduktionen på Søtofte skiftede i samme ombæring hænder og drives nu selvstændigt under navnet Søtoftes Have. Gartneriet er godt 0,5 ha og drives efter pløjefri market gardening- principper, det vil sige overvejende manuelt arbejde i et intensivt dyrkningssystem samt permanente bede. Der dyrkes cirka 70 forskellige typer afgrøder, både på friland og i væksthus.

Søtoftes Jordbrug er en alsidig landbrugsvirksomhed, som blev etableret af Michel Poulsen i 2017. Jordbruget råder over godt 60 Ha med korn og græs, 1300 æglæggere og cirka 20 malkekvæg, alt drives mobilt efter princippet om holistisk afgræsning. Søtofte Haves og  Søftofte Jordbrugs produktion drives særskilt men med daglig dialog og tæt samarbejde. Alle leverer vi direkte til restauranter i København og selvfølgelig til selvforsyning.

Arbejdsopgaver

Som jordbruger kommer du til at indgå i de daglige rutiner og ansvar i alt omkring gartneriet Søtoftes Have:

 • Planteetablering, såning, plantning og formering
 • Plantepleje, lugning, opbinding, vanding med mere
 • Høst, vask og pakning
 • Bygge, reparation og vedligehold af driftssystemer, udstyr og bygninger.
Viden

Udover dyrkningsdelen, er her hele tiden nye udfordringer og mangfoldige opgaver, som skal løses, og drømme der skal udleves, hvor du glædeligt bliver taget med på råd. Søtofte er en ung og optimistisk virksomhed, hvor snakken er åben og transparent, for der stadig masser af plads til fælles læring og udvikling. Når du rejser herfra, er det med erfaring og kompetencer inden for de praktiske kundskaber man ikke kan læse sig til. Det som sætter sig i hænderne, muskulaturen og sanserne, og du får alverdens viden om:

 • Dyrkning
 • Plantekendskab
 • Virksomhedsdrift fra a til z.
Hverdag og bolig

Som udgangspunkt er arbejdsdagen  7.30-16. Kl. 10 er der fika og kl. 12 har vi en times pause, med varm frokost for alle der er hjemme på Søtofte – typisk 20 personer. Fredag eftermiddag holder vi opsamlingsmøde, hvor vi gennemgår aktiviteterne for den kommende uge, og ser tilbage på ugen der er gået.

Der vil være dage eller perioder, hvor nogle opgaver kalder på sene eller tidlige arbejdsdage. Vejret kan også være styrende for arbejdstiden eller opgaverne.  Weekender bestræber vi os på at holde fri, men der vil altid være noget, man kan tage sig til hvis man har lyst. Enkelte weekenddage i højsæsonen vil vi stå på markeder i København.

Aftensmad og morgenmad spiser vi primært hver for sig. Onsdag og eventuelt weekenddage spiser vi aftensmad sammen. Vi hjælpes ad eller skiftes til at lave den.

I får egen boligenhed, hvor I vil have hver sit værelse med eget toilet og bad, et mindre delekøkken med spiseplads, entre og adgang til tøjvask.

Du kan se mere på vores instagram  – instagram.com/soetoftes

Praktikplads:
FARENDLØSE MOSTERI
Beskrivelse

Farendløse Mosteri blev købt og genetableret som mosteri i 2015. Gården er et alsidigt sted, hvor flere nystartede virksomheder holder til, der alle drives af unge engagerede mennesker. En virksomhed driver mosteriet og ciderproduktionen med udgangspunkt i æblerne fra den gamle æbleplantage på 1½ hektar, en anden virksomhed driver gartneriet, og en tredje et snedkeri. Derudover holder der også en producent af mousserende æblevin til på ejendommen og en professionel biavler. Der er ligeledes private husdyrhold af høns, geder og får.

På gården bor vi 7 voksne og 2 små børn.

Til ejendommen hører 6,6 ha jord, 1000 m2 erhvervsbygninger og 200 m2 hovedhus. Gårdens produkter afsættes til lokale COOP-butikker, til gårdbutikker og spisesteder, på markeder og til kunder der kommer direkte på gården.

Arbejdsopgaver

Du bliver en del af en alsidig dagligdag på gården, hvor der er rig mulighed for at tage ansvar og være med på råd.

Du bliver involveret i følgende:

 • Gartneriet: Ca. 3000 m2 drives efter pløjefri market garden-principper med permanente bede. Der dyrkes både på friland og i væksthus. Arbejdet er overvejende manuelt. Grøntsagerne afsættes som lokale grøntsagskasser, samt til gårdens eget forbrug.
 • Dyreholdet: Vi har Dansk Landrace-geder i fast indhegning, og Schropshire-får og æglægger-høns i rotationsgræsning i frugtplantagen og på eng.
 • Biavl: Der vil være mulighed for at følge biavleren hele sæsonen. Det indebærer at du sideløbende tager kursus i Biavl i lokalområdet.
 • Mosteriet: Højskoleopholdet ligger uden for æblesæsonen, men der vil være enkelte opgaver forbundet med vedligehold af frugtplantagen, og klargøring af most til salg, samt tapning og decourgering af cider efter naturvinsmetode.

Derudover er der altid nye tiltag i gang, og bygninger der skal vedligeholdes.

Viden

Siden starten i 2015 har vi lært en del om det alsidige i at drive mange små fødevarevirksomheder, at få et fællesskab til at fungere, at være en del af lokalområdet, og at få meget til at lykkes med få midler. Det har ikke altid været helt nemt. Vi er startet ud med en meget lille startkapital, og det afspejler sig i de løsninger vi har valgt, eller været nødt til at vælge. Netop det, synes vi, er vigtigt at formidle videre, og lade andre opleve. Det, at du ikke en god sum i rygsækken, gør vejen til drømmen lidt mere kringlet og uromantisk, men den indsigt og det ejerskab du ender med er til gengæld helt særligt og en læring for livet.

Et fælles mål på Farendløse Mosteri er at geninvestere overskuddet i nye produktioner, og på sigt flere gårde, produktionsbygninger og mere jord. Som elev vil du være en del af et ungt læringsmiljø, hvor vi er engageret i, hvordan vi praktisk og organisatorisk kan udvikle og udforme nye måder at drive landbrug på. Vi tror på at vores organiseringsmodel, hvor produktionerne på gården bliver drevet af juridisk adskilte virksomheder med forskellige ejere, men hvor økonomisk og arbejdsmæssigt samarbejde spiller en afgørende rolle, er en god model. Den tager både højde for det enkelte menneskes autonomi, og samtidig drager den fordel af, at noget er lettere, når man løfter i flok.

Ud over gård, drift, produktioner med mere, så er mange af os også engageret politisk både igennem konkret foreningsarbejde, men også netværksbaserede aktiviteter og det helt praktiske arbejde som fx bevaring af gamle sorter og husdyrracer. Vi var fx med til at starte Det Lille Jordbrug, for blandt andet at sætte fokus på manglen på uddannelse inden for småskalalandbrug.

Vi håber, at vi i løbet af praktikforløbet kan videregive vores viden og erfaringer om alt dette.

Hverdag og bolig

På Farendløse Mosteri er vi i gang fra kl. 7.30 til 16.00 mandag til fredag. I nogle perioder vil der være skiftehold til fx aftenvanding.

Som elev spiser du morgenmad og aftensmad sammen med de andre elever. Vi spiser alle frokost sammen. En dag ugentligt spiser vi fælles aftensmad.

I weekenderne har du fri med mindre du gerne vil blive.

Elevernes lejlighed består af to værelser, fælles køkken og muldtoilet.

Praktikværter
 • Sandra Villumsen, Kandidat i Sustainability Science. Sandra har arbejdet for Landsforeningen Praktisk Økologi, og derigennem udformet højskoleprojektet, samt opbygget et stort netværk inden for selvforsyning, økologi og smålandbrug
 • Jens Hansen, BSc. i Naturressourcer, Kandidat i Agronomi
 • Simon von Siebenthal, Ba. Phil., Formand for Foreningen Frøsamlerne

Du kan læse mere på vores hjemmeside – Farendloesemosteri.dk

Praktikplads:
MOSEGÅRDEN
Beskrivelse

I 2018 købte Kollektivet Mosegården gården med 25 ha jord i Krøjerup ved Holbæk. 21 ha er forpagtet ud til en økologisk mælkeproducent, mens resten er moseområde og Mosegårdens grøntsagsproduktion. 2019 var vores første sæson, og i 2020 skal vi udvikle produktionen til at dyrke cirka 0,6 ha grøntsager. Vores produktion er ikke certificeret økologisk, men vi arbejder efter økologiske og regenerative metoder. Til gengæld er vores gård altid åben, så vores aftagere kan have tillid til de produkter, de køber.

Mosegården er et fællesskabsbaseret jordbrug. Det betyder, at vi i 2020 leverer til 100 andelshavere, som på forhånd har købt 20 ugers grøntsager. Vi har andelshavere lokalt og i København, som vi kører ind til hver uge. Derudover har vi en gårdbutik og deltager på lokale markeder. Vi har blandt andet leveret til Jyderup Højskole, arrangementer på Makvärket og Spidsroden i København.

Vi tror på at landbruget skal spille en aktiv rolle i den grønne omstillingen og samtidig binde land og by sammen. Derfor har vi opstillet fem grundlæggende principper for vores jordbrugspraksis:

 • Landbruget som fælles-skaber
 • Færre maskiner og flere hænder
 • Jord skal plejes ikke pløjes
 • Rigtig mad bygger på lokalt producerede råvarer
 • Mere mangfoldig natur
Arbejdsopgaver

På Mosegården dyrker vi grøntsager efter market gardening-princippet og arbejder samtidig på at skabe mere natur, fx ved at plante træer, lave eng og udvikle vores mose til et naturområde med høj biodiversotet.

Dagene er sjældent ens, og der vil også opstå udforudsete opgaver, men arbejdsopgaverne vil primært bestå af:

 • Grøntsagsdyrkning (blandt andet såning, udplantning, lugning, høst)
 • Høst og pasning af gårdbutik og markeder
 • Pakning, opbevaring og levering til andelshavere
 • Opsætning af polytunnel
 • Etablering/rydning/vedligehold af træer, buske, mose og eng
 • Vedligeholde gård, maskiner og redskaber

Derudover er der mulighed for at hjælpe til med kommunikationsarbejde blandt andet på hjemmeside og sociale medier, hvis det har interesse.

Viden

Vi er et nyt jordbrug med et brændende ønske om sammen at lære og udvikle et jordbrug for fremtiden. Vi er selv i en læringsproces, og du skal derfor være indstillet på at lære sammen med os og have lyst til at blive taget med på råd.

Vi dyrker efter market gardening-principper, og du vil lære om grøntsagsdyrkning, kompost, grøngødning og lavteknologisk dyrkning med diverse maskiner og redskaber. Du vil også få indblik i naturbevarelse, og hvilke vi kan gøre for at øge biodiversiteten.

Da vi bor kollektivt og driver et fællesskabsbaseret jordbrug, vil du lære mere om organiseringsformer og desuden afsætning og virksomhedsdrift. Mange af os har erfaring og interesse for aktivisme og erfaring med undervisning og workshops inden for emner som landbrug, klima, queer-feminisme, direkte aktioner og social forandring, hvilket vi også gerne deler med praktikanter.

Hverdag og bolig

På gården bor kollektivet Mosegården med syv voksne og fire børn (0-7 år). Praktikanterne vil være tilknyttet Tannie og Nanna, men også møde gårdens andre beboere.

En hverdag er typisk 8.30-16 mandag til fredag med fælles frokost. Arbejdet afhænger af vejret og weekendarbejde forekomme og er vejrafhængig. Mandag morgen holder vi planlægningsmøde for ugen. Morgenmad og aftensmad spiser vi hver for sig, men en gang om ugen vil vi have fælles aftensmad med kollektivet.

Vi bor tæt på kultur- og miljøkollektivet Makvärket, der oftest har mange internationale frivillige boende i længere perioder, som til tider deltager i arbejdet på gården. På Makvärket kan man desuden deltage i blandt andet folkekøkken og kickboksning.

Som praktikanter bor I i skurvogne med eget køkken og toilet og har adgang til bad og tøjvask på gården.

Du kan læse mere her:

mosegaardenjordbrug.dk

facebook.com/mosegaardenjordbrug

instagram.com/mosegaardenjordbrug