DATOER

Forår 2022:
24 uger – 9. januar – 25. juni

Efterår 2022:
19 uger – 10. aug. – 20. dec. 2022

Forårsholdet 2022: Vær opmærksom på, at du som elev på det lille jordbrug kun bor på skolen i 12 uger. De resterende uger er du ude i praktik.

PRIS

Det lille jordbrug

24.280 kroner for foråret 2022

FØLG DET LILLE JORDBRUG PÅ FACEBOOK

Det lille jordbrug

– Et højskole- og praktikforløb

Drømmer du om livet på landet og om at drive et lille jordbrug? Så har du muligheden for at deltage i et højskole- og praktikforløb, der klæder dig på til lige netop det.

Forløbet giver dig indblik i jordbrug og grundlæggende praktiske færdigheder for at kunne dyrke jorden og bo på landet. Derudover giver det dig en teoretisk, historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets og naturens udvikling i Danmark, så du kan være med til at skabe fremtidens brug af land.

Det lille jordbrug inviterer ud i marken

Da Grundtvig lagde byggestenene til højskolebevægelsen, var det for at skabe oplysning og forening blandt bønderne. En ny generation af jordbrugere vender sammen med Jyderup Højskole Grundtvig på hovedet og inviterer de unge lærde ud i marken. På Det lille jordbrug får du syn for sagen og jord under neglene. Forløbet er udviklet af Jyderup Højskole og aktører inden for jordbruget.

Praktik og højskole

Det lille jordbrug er et kombineret højskole- og praktikophold, hvor du både kommer igennem reflekterende og inspirerende forløb på højskolen sideløbende med et praktikophold, hvor du arbejder på et lille jordbrug. Du får indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark. Både i forhold til økonomi, lovgivning og ikke mindst tids- og arbejdsmæssigt. Højskoleopholdet giver dig forståelse for landbrugets udvikling i Danmark og en introduktion til den faglige viden, der skal til for at producere mad med respekt for jord og liv. Hertil kommer muligheden for at vælge et hav af spændende praktiske, tankevækkende og kreative fag. Du får ydermere et unikt netværk af engagerede mennesker, som er optaget af at udvikle landbruget i en sund retning.

Som elev skal du ikke selv tage kontakt til praktikstederne, kontakten vil blive formidlet gennem Jyderup Højskole, og vi sørger for, at du får en praktikplads og hjælper med, at I får en god samarbejdsaftale.

Se video om Det lille Jordbrug på DR P4.

Det lille jordbrug – foråret 2022

Det lille jordbrug er i foråret 2022 et 24 ugers forløb bestående af 12 ugers højskoleundervisning og 12 ugers praktik på en af de tilknyttede praktikgårde. Du kommer til at bo på højskolen de første 12 uger, i mens du de sidste 12 uger bor på praktikstedet.

På højskolen får du:
Oplæg og debat om landbruget og måden vi producerer vores mad på. Vi kigger blandt andet på fotosyntesens magiske transformation af lys til grønne vækster, EU’s landbrugspolitik, jordbrugets sociale potentiale, husdyrs rolle i et holistisk jordbrug, madsuverænitet og lokale versus globale afsætningsmuligheder. Vi tager ud og møder landbruget, hvor det er og får besøg af forskellige mennesker, som deler ud af deres erfaringer, viden og holdninger. OG så skal du også have fingrene i mulden.

Vi matcher dig med en praktikgård, hjælper med at lave en praktikaftale. Derudover deltager du i skolens hoved- og valgfag, fællesskab og øvrige aktiviteter på linje med de andre højskoleelever.

I praktikken får du:
Masser af praktiske erfaringer i arbejdet med jorden, og viden om hvordan en hverdag kan være på et mindre jordbrug – både i marken og i livet generelt. Du arbejder på gården i hverdagene, og har weekenderne fri.

Landbrugene, som er en del af Det lille jordbrug, er alle drevet af en ny generation af små-skala jordbrugere, som har valgt en anden vej end den eksportorienterede monokulturelle stordrift, der kendetegner det danske landbrug. På gårdene dyrkes mindre stykker jord – ofte bare et par hektar – efter regenerative principper med en stor diversitet af afgrøder og fokus på lokal afsætning. I praksis betyder det en dyrkningsform med fokus på at producere sund mad samtidig med, at jordens frugtbarhed genopbygges.

Har du spørgsmål, så tøv endelig ikke med at ringe eller skrive til højskolen.

Vi er på telefon 59 22 44 80 alle hverdage 10-14 og på mail info@jyderuphojskole.dk.