DATOER

søndag 3. marts 2019
– lørdag 3 august 2019

PRIS

Det lille jordbrug

25.800 kr

Det lille jordbrug

Praktik på egen gård

19.800 kr

FØLG DET LILLE JORDBRUG PÅ FACEBOOK

DET LILLE JORDBRUG
– Et højskole- og praktikforløb

Drømmer du om livet på landet og om at drive et alsidigt jordbrug? Så har du nu muligheden for at deltage i højskole- og praktikforløbet, Det Lille Jordbrug

Da Grundtvig lagde byggestenene til højskolebevægelsen var det for at skabe oplysning og forening blandt bønderne. En lille håndfuld nystartede jordbrug vil nu sammen med Jyderup Højskole vende Grundtvig på hovedet og invitere de unge lærde ud i marken. På Det Lille Jordbrug for du syn for sagen og jord under neglene.

Forløbet er udviklet af Jyderup Højskole i samarbejde med en håndfuld mindre gårde og fagligt støttet af Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land og Frøsamlerne og omfatter også flere faglige udflugter.

Praktik og højskole

Det Lille Jordbrug er en helt ny type kombineret højskole og praktikophold. Forløbet strækker sig henover forår og sommer og varer i fem måneder, hvor du veksler mellem reflekterende højskoleophold og praktikophold, hvor du bor og arbejder på et lille jordbrug. Du får herved mulighed for at få et indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark; økonomisk, lovgivningsmæssigt og ikke mindst tids- og arbejdsmæssigt. Højskoleopholdet giver dig en historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets udvikling i Danmark, og en introduktion til den faglige viden, der skal til for at forvalte vores natur, ressourcer og liv.

Som elev skal du ikke selv tage kontakt til praktikstederne, kontakten vil blive formidlet gennem Jyderup Højskole, og vi sørger for, at du får en praktikplads. Du skal i tilmeldingsblanketten angive dine prioriteter i forhold til praktikstederne. Se praktikstederne nedenfor. Vi arbejder på at finde flere gode praktisksteder, og siden vil løbende blive opdateret.

Praktik på dit eget jordstykke

Har du et stykke jord, men mangler inspiration, vejledning og netværk, så kan du deltage i Det Lille Jordbrug med praktik på dit eget sted. I ugerne, hvor du modtager undervisning på højskolen indgår fuld forplejning, faglige udflugter samt gratis foredrag og koncerter på højskolen, men ikke logi.

Brug tilmeldingsblanketten, som du finder øverst i venstre hjørne og vælg praktik på din egen jord.

Se video om Det lille Jordbrug på DR P4

Find mere information løbende på Facebook-gruppen Det lille Jordbrug

MODULER PÅ DET LILLE JORDBRUG

Modul 1 og modul 2 (uge 10 og 11)

Det lille jordbrug i den store verden // Mangfoldighed og kredsløb i natur og kultur

(2 uger på højskole og 3 uger på gården)

Modul 3 (uge 15)

Det økonomiske og sociale jordbrug

(1 uge på højskole og 5 uger på gården)

Modul 4 (uge 20)

Det teknologiske og kreative jordbrug

(1 uge på højskole og 4 uger på gården)

Modul 5 (uge 26)

Arbejde og hvile på det lille jordbrug

(1 uge på højskole og 4 uger på gården)

Modul 6 (uge 31)

Dit lille jordbrug og frøsamling

(1 uge på højskole)

Det vil sige at du undervejs i forløbet er 6 uger på højskole og 17 uger i praktik på gård.

Har du yderligere spørgsmål til indholdet i forløbet kan du kontakte Nanna Brendholdt Thomsen tlf: 30240920 eller nannabth@gmail.com

PRAKTISK INFORMATION OM DET LILLE JORDBRUG

Datoer 2019: 3. marts til 3. august 2019

Pris for Det lille jordbrug er 25.800 kr. (beløbet dækker undervisning samt kost og logi på højskolen og på praktikstederne)

Pris ved praktik på egen gård er 19.800 kr. (beløbet dækker undervisning samt kost  og logi i ugerne med undervisning på højskolen)

Find tilmeldingsblanket øverst i venstre hjørne.

Læs om de forskellige praktiksteder herunder (information om projekter på gårdene for 2019 kommer snarest).

Praktikplads
PERMAKULTURHAVEN MYRRHIS

Beskrivelse

Permakulturhave Myrrhis er ejet af Karoline og Tycho, som i 2012 flyttede til andelsforeningen Friland (friland.org), hvor de siden har bygget et off-grid halmhus med taghave, skovhave, gravefri køkkenhave og polytunnel. Sideløbende med etableringen af hjemmet, startede Tycho sin planteskole Myrrhis op på grunden. Myrrhis har særligt fokus på flerårige grøntsager, bærbuske og udvalgte frugt- og nøddetræer. I 2017 forpagtede Karoline og Tycho fire hektar landbrugsjord ved siden af Friland, hvoraf en hektar i 2017 og 2018 er etableret med alleycropping (skovlandbrug), grøntsagsdyrkning (small scale market garden), integreret dyrehold med kaniner, gæs, ænder og høns. De tre hektar bliver afgræsset i et holistisk afgræsningssystem af får og heste.

Arbejdsopgaver

Som praktikant hos Permakulturhaven Myrrhis vil der være en lang række forskellige arbejdsopgaver i skovlandbruget og i planteskolen, som vil variere med sæsonen.

 • Etablering af gravefri bede i market garden: udformning af bede, udlægning af kompost og såning
 • Lugning og høst i grøntsagsbede
 • Forspiring af grøntsager til market garden
 • Forspiring og prikling af flerårige grøntsager, bærbuske og træer i planteskolen
 • Pasning af planteskolens potter: Lugning og omplantning
 • Afhentning af materiale til planteskole, market garden og høns, fx tang og kompost
 • Flytning og pasning af dyr – høns, ænder, gæs, kaniner og får
 • Jorddække omkring træer og buske i skovlandbruget
 • Slåning af græs med le
 • Lugning af skovhaven og flerårige bede
 • Byggeri og reparationer af mindre strukturer – dyrehuse og hegn
 • Hjælp under slagtning af smådyr – hvis interesseret)

Viden

Du vil lære om dyrkning med permakulturprincipper og teknikker. Vi arbejder med med håndredskaber, uden brug af maskiner. Du vil lære at kende mange forskellige spiselige planter; både flerårige i skovhaven, på større skala i skovlandbruget, og enårige i gravefri dyrkningssystemer.  Du vil lære at passe og genopbygge jordens biologiske processer, og hvordan vi bruger dem bedst muligt i dyrkningen. Du vil lære om samarbejdet mellem planter og dyr i et spiseligt økosystem, som du er med til at (gen)skabe.

Tycho har mange års erfaring med spiselige planter og dyrkning både i Danmark og den amerikanske vestkyst, hvor han kommer fra. Selvforsyning og lokal fødevareproduktion har fyldt hele hans voksne liv. Karoline er uddannet biolog og har siden barns ben haft en stor interesse i at skabe levende, spiselige landskaber.

Hverdag og bolig

Vi starter dagen kl. 9 eller 10, afhængigt af dagens opgaver. Vi spiser frokost sammen ca. kl. 13, og forventer mellem 5-6 timers arbejde pr. dag. Ofte arbejder vi sammen om opgaver, andre dage får du tildelt individuelle opgaver eller arbejder sammen med en anden praktikant.
Morgenmad og aftensmad laver  du som regel selv. Nogle aftener spiser vi middag sammen hos Karoline og Tycho. Vi spiser hovedsageligt de råvarer, der er til rådighed i sæsonen.

Du får dit eget værelse i en skurvogn, med fælles bad og køkken.

Friland er en livlig økolandsby, hvor du har mulighed for at møde vores dejlige naboer. Det ligger i smukke naturomgivelser, med rig mulighed for at gå og cykle lange ture i skov eller til kysten, og bade i søer.

Mere info

Du kan se mere på: www.permakulturhaven.dk

Praktikplads
BRINKHOLM

Beskrivelse

I 2001 købte 500 fødevareengagerede mennesker hver en andel i LandbrugsLauget. Det blev starten for den forbrugerejede økologiske gård Brinkholm i St. Linde ved Karise. Formålet var dengang som nu at opnå tætte relationer mellem producent og forbruger, land og by. Fx deltager andelshaverne i mange forskellige aktiviteter på gården og køber gårdens produkter. Formålet var også at skabe en alternativ organisation af landbrugsproduktion på dansk grund med gode forhold for jorden, dyr og mennesker.

I foråret 2017 indgik LandbrugsLauget en samarbejdsaftale med Nikolaj Thomsen om at øge egenproduktionen af grøntsager. Nikolaj er inspireret af Market Garden-teknikker og dyrker grøntsager på cirka en hektar, som leveres til Brinkholms abonnementskasser og en håndfuld restauranter.

Arbejdsopgaver

Som praktikant på Brinkholm vil der være en lang række forskellige arbejdsopgaver. Meget tid vil blive brugt i marken på grøntsagsdyrkning, men på gården bliver der også malet mel og brygget øl. Desuden vil der være generelle opgaver som vedligeholdelse af bygninger og maskiner.

 • Daglige rutiner med grøntsagsdyrkning
 • Markedsdeltagelse samt ture til restaurantkunder
 • Pakning og opbevaring af grønt til abonnementskasser
 • Månedlig møllerdag
 • Brygning af øl med Brinkholms bryggerlaug
 • Etablering/rydning af træer og buske
 • Vedligeholdelse gården

Viden

Grøntsagsdyrkning med Market Garden teknikker er nyt på Brinkholm. og du vil derfor få et unikt indblik i udviklingen af en ny produktion. Du vil få indblik i jordens mikroliv, kompost og grøngødninger samt viden om effektive og lavteknologiske dyrkningsmetoder. Der dyrkes med henblik på salg direkte til forbrugeren, og du vil derfor også få viden om markedsføring og markedssalg.

Nikolaj er uddannet produktionsgartner fra Nørbys Grøntsager på Stevns. Derfra har han erfaring med at drive gårdbutik og økologisk grøntsagsproduktion. 2019 er hans tredje dyrkningssæson på Brinkholm.

Hverdag og bolig

På gården bor Nikolaj og Isil med deres søn Theo på 3 år. Desuden bor der en andelshaver og til tider andre frivillige. Der er forskellige fællesaktiviteter på gården hvor mange kommer og hjælper til med forskellige opgaver. En typisk arbejdsdag på Brinkholm findes ikke! Der vil dog være ugentlige rutiner og opgaver der skal udføres. Selvom produktionen er intensiv, så er tiden til os selv vigtig, og der vil derfor være dage til afslapning og dage til travlhed. Søndage og mandage bestræber vi os på at kunne holde fri. Frokost og aftensmad spises gerne i godt selskab.

Du får dit eget værelse og der er fælles bad og køkken til rådighed.

Mere info

Du kan se mere på www.landbrugslauget.dk

Praktikplads:
YDUNS HAVE

Beskrivelse

Yduns Have er en fondsejet gård på Samsø, som ejes af Jordbrugsfonden SamsØkologisk og drives af Hester Callaghan og Bjarke Jensen. Gården, som har været drevet økologisk siden 1987, omfatter 14 ha hvoraf 10 er dyrkbar. Vi dyrker primært grøntsager til direkte salg og dyrker over 150 forskellige sorter. Udover grøntsager har vi en mindre æbleplantage, og i 2017 plantede vi rabarber og frugtbuske. Vi har også 300 høns i et mobilt hønsehus og et tilhørende ægpakkeri. I 2018 påbegyndte vi et projekt med at tilplante gården med flere træer og buske.

Udover at sælge i gårdbutikken, hvilket er den største del af vores forretning, sælger vi også til højskoler og efterskoler i Jylland, og har et sommer- og vinter CSA (Community Supported Agriculture) med ca. 40 medlemmer, der henter grøntsager hver torsdag på gården.

Vi har en medarbejder ansat i flexjob, som kommer fire timer om ugen, og vi får selskab af tre-fire frivillige fra WWOOF og HelpX om sommeren, som bidrager til det sociale på gården.

Vi har hunden Runa og tre katte. Udover landbruget på Yduns Have, er gården også vært for Jordbrugsfondens sekretariat, og der er seks feriehytter, som bliver lejet ud mellem påske og efterårsferie. Turisme er en central del af livet på Samsø og som praktikant på Yduns Have vil du mærke den skiftende energi fra tidligt forår, hvor øen ligger i dvale, til højsommer hvor solen og menneskerne ankommer.

Arbejdsopgaver

Du bliver en del af vores daglige dag på gården, hvor omdrejningspunktet er gårdbutikken og markerne med følgende arbejdsområder

 • Dyrkning og pasning af forskellige afgrøder
 • Pasning af høns og indsamling og sortering af æg
 • Høst og pakning af grøntsager til butikken og virksomhedskunder
 • Arbejde i drivhus

Viden

Vi er begge to landbrugsuddannede og har udlært os på en biodynamisk gård i Norge og på en økologisk gård med gårdbutik i Nordsjælland. Vi har fokus på at opbygge jordens frugtbarhed og eksperimenterer med overfladekompostering som en måde at øge humusindholdet på, og vi pløjer ikke jorden. Vi er interesserede i regenerativt landbrug og forsøger at holde vores marker grønne så vidt muligt. Vi ønsker at have mangfoldigt landbrug, og vi har derfor netop plantet flere træer og buske på ejendommen. Bjarke står for alt det mekaniske og reparationer på gården, og Hester står for alt det administrative og økonomiske, og vi er fælles om alt det andet.

Hverdag og bolig

Vi arbejder hver dag fra 8-16 og holder en kort kaffepause kl.10 og en halvtimes frokostpause kl.13. Da der er mest travlt i gårdbutikken i weekenden, er weekendarbejde også en del af vores hverdag, og weekendarbejde godtgøres med to afspadseringsdage i hverdagene. Vi skiftes til at holde fri i weekenden.

Du får din egen campingvogn, og adgang til et fælleskøkken med de frivillige, der også arbejder på gården. Der er fælles bad og toilet i hovedhuset. Vi køber al mad ind, og vi spiser sammen hele gården to aftener om ugen. Morgenmad spiser vi separat og frokost spiser vi sammen i hverdagene.

Samsø er en fantastisk ø med en flot og variereret natur. Stort set alt er i cykelafstand, og om sommeren er der rigelig at underholde sig med.

Mere info

Du kan se mere på www.ydunshavesamsø.dk eller på Facebook Yduns Have Samsø eller på Instagram Yduns Have.

Praktikplads:
SØTOFTE

Beskrivelse

Søtofte er et arbejds- og levefællesskab, som har eksisteret siden 1982. I mange år har fællesskabet været bygget op omkring Hørhaven, en institution for voksne sindslidende, men i løbet af fællesskabets 35 år er der kommet flere virksomheder til. På Søtofte er der i dag Hørhaven, VinoVenue (landsdækkende vinklub), Søtofte Kur (retreat- og udlejningsfacilitet) og Søtoftes Jordbrug.

Søtoftes Jordbrug blev etableret i marts 2017 af Michel Poulsen. Det er en alsidig landbrugsvirksomhed, som har høns i mobilt hønsehus, køer og grøntsager. Gårdens produktion bliver afsat direkte til restauranter, kantiner, bofællesskaber og Gerlev Idrætshøjskole.

Virksomheden ejer ikke jord, men forpagter 10 ha af Ejendomsfonden Søtofte.

Arbejdsopgaver

Som elev i Søtoftes Jordbrug vil du indgå i de daglige rutiner omkring:

 • Pasning af høns, indsamling og sortering af æg
 • Pasning af kvæg
 • Dyrkning, pasning og høst af grøntsager

Du vil også få indblik i arbejdet med at etablere en malkebesætning – hvis det lykkes, vil der forhåbentlig også være rutiner i mejeriet at deltage i.

Viden

Du vil som elev få mulighed for at indgå i et ungt og spændende læringsmiljø, hvor der konstant bliver tænkt og udviklet på nye måder at løse udfordringer og arbejdsopgaver på.
Vi har erfaringer og kompetancer indenfor:

 • Holistic Management
 • Mobilt hønsehold
 • Holistisk afgræsning og kvæghold
 • Pløjefri market gardening og virksomhedsdrift.

Vi er meget engagerede i udviklingen af landbruget i Danmark, og der vil være livlige samtaler og diskussioner om faget. Michel, som er ledende på Søtoftes Jordbrug, er elev fra Ridgedale Permaculture i Sverige og har erfaringer med landbrug fra forskellige steder i verden.

Hverdag og bolig

En typisk hverdag i Søtoftes Jordbrug er fra 07-16 med en times fællesfrokost sammen med resten af fællesskabet. Vi holder en kort formiddags- og eftermiddagspause. Du vil få dit eget værelse med fælles bad/toilet og køkken. Vi vil på skift have ansvaret for dyrene. Det arbejde starter kl. 05.15. Vi vil bestræbe os på at kunne holde fri i weekenderne, med mindre du er med omkring dyrene. Onsdag aften mødes Fællesskabet til aftensmad, som alle bidrager til.

Mere info

Du kan læse mere på vores hjemmeside – jordbrug.com.

Praktikplads:
FARENDLØSE MOSTERI

Beskrivelse

Farendløse Mosteri blev købt og genetableret som mosteri i 2015. Gården er et alsidigt sted, hvor flere nystartede virksomheder holder til, der alle drives af unge engagerede mennesker. En virksomhed driver mosteriet og ciderproduktionen med udgangspunkt i æblerne fra den gamle æbleplantage på 1½ hektar. En anden virksomhed driver gartneriet, en tredje et snedkeri og en fjerde køerne. Derudover holder der også en producent af mousserende æblevin til på ejendommen og en professionel biavler.

Til ejendommen hører 6,6 ha jord, 1000 m2 erhvervsbygninger og 200 m2 hovedhus. Gårdens produkter afsættes til lokale Dagli’ Brugser og museer, til gårdbutikker og spisesteder, på markeder og til kunder der kommer direkte på gården.

Arbjedsopgaver

Du vil som elev få individuelle ansvarsområder i den daglige drift, og i hver af de forskellige månedlige praktikophold vil du få mulighed for at få nye arbejdsopgaver efter interesse.

i 2019 vil du blandt andet være med til:

 • At producere grøntsager efter market gardening metoden på 4000 m2, samt 250 m2 i drivhus
 • At arbejde med dyrene: gamle røde danske malkekøer, dansk landracegeder, dansk landracesvin anno 1970, La Bresse høns og indiske løbeænder
 • Den daglige flytning af køer efter holistisk afgræsningsmetoden
 • At malke og producere yoghurt og ost til eget forbrug
 • At producere cider efter naturvinsmetoder
 • At passe frugtplantagen
 • At passe 130 høns i mobilt hønsehus samt indsamling af æg
 • At forme afsætningsstrategien for grøntsagerne
 • At indrette et frøværksted til frøproduktionen
 • Hjemmeslagtning (til eget forbrug) af høns, grise og geder

Da plukning af æbler og mostning foregår fra september til december vil der ikke være mulighed for at deltage i produktionen af most, men der bliver rig mulighed for at smage på den!

Viden på Farendløse Mosteri

Gennem de sidste 3½ år har vi lært meget, og den viden vil vi gerne give videre, så flere unge mennesker kan gå i gang med at købe gårde og opstarte fødevareproduktioner. Til sammen har vi på mosteriet erfaring med og viden om blandt andet:

 • Virksomhed: regnskabsføring, moms- og årsregnskab, forsikringer, køb af ejendom, tvangsauktioner, fordele og ulemper ved forskellige virksomhedstyper og perspektiverne i fondskonstruktioner
 • Lovgivning: fødevaregodkendelse og fødevarekontrol, frølovgivning og frøpolitik, CHR-register, lovgivning om dyrehold, håndtering af mælk, registreret stalddørssalg, transport af dyr, ægproduktion og produktion af slagtehøns
 • Organisering: intern organisering blandt virksomhederne, kontrakter, beslutningsprocesser og private lånemodeller
 • Bevaringsarbejde: bevaringsarbejde med gamle husdyrracer og grøntsagssorter, tilskudsordningen for gamle husdyrracer, udlevering af frø og dyresæd fra den nordiske genbank NordGen og Frøsamlerne

Et fælles mål på Farendløse Mosteri er at geninvestere overskuddet i nye produktioner, og på sigt flere gårde, produktionsbygninger og mere jord. Som elev vil du være en del af et ungt læringsmiljø, hvor vi er engageret i, hvordan vi praktisk og organisatorisk kan udvikle og udforme nye måder at drive landbrug på. Vi tror på at vores organiseringsmodel, hvor produktionerne på gården bliver drevet af juridisk adskilte virksomheder med forskellige ejere, men hvor økonomisk og arbejdsmæssigt samarbejde spiller en afgørende rolle, er en god model. Den tager både højde for det enkelte menneskes autonomi, og samtidig drager den fordele af, at noget er lettere, når man løfter i flok. Vi håber, at vi i løbet af praktikforløbet kan videregive vores viden og vores erfaringer om dette.

Hverdag og bolig

På Farendløse Mosteri er vi i gang fra kl. 7.30 til 16.00 mandag til fredag, i nogle perioder vil der være skiftehold til fx aftenvanding. Som elev spiser du morgenmad og aftensmad sammen med de andre elever. Vi spiser alle frokost sammen. En dag ugentligt spiser vi fælles aftensmad. Som elev har du fri i weekenderne med mindre du gerne vil blive. Elevernes lejlighed består af to store rum (værelser og stue), fælles køkken og muldtoilet.

Praktikværter

 • Simon von Siebenthal, Ba. Phil., bestyrelsesmedlem i Frøsamlerne
 • Jens Hansen, BSc. i Naturressourcer, bestyrelsesmedlem i Permakultur Danmark
 • Sandra Villumsen, Bsc. Med., Cand. Scient. Sustainability. Sandra har arbejdet for Landsforeningen Praktisk Økologi, og derigennem udformet højskoleprojektet, samt opbygget et stort netværk inden for selvforsyning, økologi og smålandbrug

Læsegruppe

Hvis du har lyst, vil du under praktikopholdet have mulighed for at deltage i en læsegruppe med fokus på kooperativer, ejerskab og landbrug. Nedenfor følger en liste over bøger, du kan læse som introduktion til emnerne. Bøgerne kan enten downloades, købes online eller lånes på biblioteket.

 • Richard Perkins, Making small farms work
 • Allan Savory, Holistic resource management
 • Eliot Coleman, The new organic grower
 • Jean-Martin Fortier, A successful grower’s handbook for small-scale organic farming
 • Bill Mollison, Introduction to permaculture
 • Joel Salatin, Saladbar beef
 • Hans Gram, Køkken urternes frøavl/Frøavl af køkkenurter
 • Tage Andersen, Fodermesterbogen: Haandbog for fodermestre og besætningsejere
 • F. J. Borgbjerg: Kooperative foretagender (1923 udgave)
 • Hans Mathiasen: Økonomisk demokrati i historisk perspektiv (specialeafhandling)
 • Nis Bech og Palle R. Jensen: Fællesvirksomheder, produktionskollektiver
 • Per Nørrung, Produktionskollektiver og arbejdsfællesskaber
 • Lierre Keith, The vegetarian myth
 • Derrick Jensen, Deep green resistance
 • Jes Bertelsen, Dejlig er jorden
 • Trauger M. Groh og Steven S. H. McFadden: Morgendagens landbrug
 • Ole Højrup, Landbokvinden
 • Kjeld Hansen, Bondefangeri
 • Perrine og Charles Hervé-Gruyer: Miraculous abundance
 • Ove Korsgaard: Solskin for den sorte muld

Mere info

Du kan læse mere på vores hjemmeside – Farendloesemosteri.dk