OMVEJSRABAT PÅ JYDERUP HØJSKOLE

På Jyderup Højskole tror vi ikke at det nødvendigvis giver bedre, dygtigere og mere hele mennesker at gå den lige vej, vi tror, at der i omvejen gemmer sig potentiale for det uventede og det der kan skabe hele mennesker.

Derfor har vi valgt at give rabat til dem der har brug for og tør gå en omvej, dvs. unge der er meldt på en uddannelse og gerne vil tage en omvej i form af et langt kursus på Jyderup Højskole.

Omvejsrabatten betyder at du kun betaler
1190 kr. pr uge i stedet for normalprisen på 1400 kr.

Højskolernes Forening har lavet en folder, hvor højskoleelever fortæller om deres erfaringer med at tage pause fra studiet.
Du kan læse den her http://ffd.dk/media/517103/12-pitstop_h_fte-web.pdf

For at søge om omvejsrabatten skal du skrive en mail til info@jyderuphojskole.dk og fortælle os hvorfor du gerne vil tage en omvej

TILSKUD OG RABAT TIL HØJSKOLEOPHOLD

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

Unge ledige
Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold
Læs mere

Unge uden uddannelse
Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.
Læs mere

Egu på højskole
Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at tage på højskole som del af en erhvervsgrunduddannelse (egu).
Læs mere

Støtte fra foreninger og legater
Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater
Læs mere

Kommunalt tilskud
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.
Læs mere

Støtteordninger og legater til soldater
For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.
Læs mere

Støtte til udlændinge
Se hvilke støttemuligheder der er for elever fra udlandet. Kontakt skolen, hvis du ønsker at søge støtte.

Revalidering og omskoling
Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.
Læs mere