OMVEJSRABAT PÅ JYDERUP HØJSKOLE

På Jyderup Højskole tror vi ikke at det nødvendigvis giver bedre, dygtigere og mere hele mennesker at gå den lige vej, vi tror, at der i omvejen gemmer sig potentiale for det uventede og det der kan skabe hele mennesker. Derfor har vi valgt at give rabat til dem der har brug for og tør gå en omvej, dvs. unge der er meldt på en uddannelse og gerne vil tage en omvej i form af et langt kursus på Jyderup Højskole.

Omvejsrabatten betyder at du kun betaler
1340 kr. pr uge i stedet for normalprisen på 1550 kr.

For at søge om omvejsrabatten skal du skrive en mail til info@jyderuphojskole.dk og fortælle os hvorfor du gerne vil tage en omvej

TILSKUD OG RABAT TIL HØJSKOLEOPHOLD

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

Unge ledige
Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold
Læs mere

Unge uden uddannelse
Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.
Læs mere

Egu på højskole
Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at tage på højskole som del af en erhvervsgrunduddannelse (egu).
Læs mere

Rigsfællesskabets højskolestipendium
Er du dansk, grønlandsk eller færøsk og mellem 18 og 25 år kan du søge støtte til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det er dog en betingelse, at du ikke har bopæl dér, hvor du skal på højskole.
Læs mere

Støtte fra foreninger og legater
Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater
Læs mere

Kommunalt tilskud
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.
Læs mere

Støtteordninger og legater til soldater
For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.
Læs mere

Revalidering og omskoling
Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.
Læs mere

AFBRUDT OPHOLD

Hvis du af den ene eller anden grund bliver nødt til at afbryde dit ophold i udtide. Skal du betale indeværende uge plus fire uger mere.