Prisen

Du skal betale koster 1550 kroner* om ugen at være på Jyderup Højskole. Derudover betaler staten cirka det dobbelte, fordi højskoler er statstøttet. For det får du et sted at bo, mad og undervisning. Øl, vin, slik, chips og lignende skal du selv betale for.

Herudover skal du betale et tilmeldingsgebyr på 950 kroner, så vi kan reservere din plads.  Du skal også betale 15 kroner for vask om ugen og 2000 for studieturen. Vores studieture holder sig oftest inden for Danmarks grænser og foregår med bus eller tog.

*Fra foråret 2022 vil prisen stige med 50 kroner på alle linjer
*Naturliv koster, grundet ekstra udflugter og udstyr, 1725 kroner om ugen
*Enkeltværelser koster 300 kroner ekstra ugentligt

Omvejsrabat på Jyderup Højskole

På Jyderup Højskole tror vi ikke at det nødvendigvis giver bedre, dygtigere og mere hele mennesker at gå den lige vej. Vi tror, at der i omvejen gemmer sig potentiale for det uventede, og det kan skabe hele mennesker. Derfor har vi valgt at give rabat til dem, der har brug for og tør gå en omvej, det vil sige unge, der er meldt på en uddannelse og gerne vil tage en omvej i form af et langt kursus på Jyderup Højskole. Måske kender du samme ordning fra andre højskoler, hvor det hedder ‘Pitstop’.

Omvejsrabatten betyder at du kun betaler
1340 kroner per uge i stedet for normalprisen på 1550 kroner.

For at søge om omvejsrabatten skal du skrive en mail til info@jyderuphojskole.dk og fortælle, hvorfor du gerne vil tage en omvej.

Tilskud og rabat til højskoleophold

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

Unge ledige
Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold
Læs mere

Unge uden uddannelse
Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.
Læs mere

Egu på højskole
Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at tage på højskole som del af en erhvervsgrunduddannelse (egu).
Læs mere

Rigsfællesskabets højskolestipendium
Er du dansk, grønlandsk eller færøsk og mellem 18 og 25 år kan du søge støtte til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det er dog en betingelse, at du ikke har bopæl dér, hvor du skal på højskole.
Læs mere

Støtte fra foreninger og legater
Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater
Læs mere

 Banklys Studielegat
Legat for bl.a. højskoleelever og kan søges for udenlandske elever før og efter opholdet.
Læs mere

Kommunalt tilskud
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.
Læs mere

Støtteordninger og legater til soldater
For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.
Læs mere

Revalidering og omskoling
Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.
Læs mere

Afbrudt ophold

Hvis du af den ene eller anden grund bliver nødt til at afbryde dit ophold i utide. Skal du betale indeværende uge plus fire uger mere.