SKOLEKREDSEN

Udover bestyrelsen og ordinære medlemmer, består skolekredsen af omkring 200 mennesker heriblandt:

Alan Klitgaard
Arne Würgler
Allan Olsen
Georg Metz
Goodiepal
Leif Lønsmann
Mikael Ryberg Kristensen
Niels Hausgaard
Otto Bro-Jørgensen
Paolo Russo
Søren Søndergaard
Niels Ole Frederiksen

TILMELDING TIL SKOLEKREDSEN

Ønsker du at blive medlem af Jyderup Højskoles skolekreds, så kontakt os her, eller fang os på telefon +45 59 22 44 80

Der vil løbende blive afholdt arrangementer på højskolen som kun er for skolekredsmedlemmer.

Årligt kontingent for standard medlemsskab: 150 kr.

Støttemedlemsskab med ét års fri adgang til åbne arrangementer: 800 kr.

BESTYRELSEN

KNUD VILBY
Formand

bestyrelse-knud-vilbyKnud Vilby er journalist med speciale i Afrika og i miljø-, klima og udviklingsspørgsmål, samt sociale spørgsmål. Var medlem af chefredaktionen på Dagbladet Information 1972-79. Har været freelancer siden 1985. Er bl.a. tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke (1991-1997), Dansk Forfatterforening (1998-2004) og Socialpolitisk Forening.  I dag formand for Plums Fond for fred, økologi og bæredygtighed. Medstifter og i bestyrelsen for FairFishing, Somaliland. Vokset op i Gevninge mellem Roskilde og Holbæk.

PETER HOLST
Næstformand

bestyrelse-peter-holstPeter Holst – født 1948 – gift, 3 børn, 3 børnebørn. Bosat på landet. Cand. mag. I dansk og historie, eksamineret psykoterapeut (gestalt og kognitiv). Selvstændig konsulent – kriseberedskab, coaching, psykoterapi. Formand for foreningen UDVEJ, næstformand i Radikale Vælgerforening Holbæk, næstformand i Jyderup Højskole, aktiv med udvikling af landdistrikter og aktivering af ledige på kontanthjælp.

EBBE NORDAL

bestyrelse-ebbe-nordahl

Ebbe Nordal, 79 år. Bosiddende i Jyderup. Læreruddannet. Lærer i 15 år. Videreuddannelse i Voksenpædagogik. Har arbejdet med et projekt om samfundsorienterende lejeskoler og studierejser. Undervist på og været leder af en daghøjskole og et grønt udviklingsprojekt. Medlem af Jyderup Lokalforum.

IDA MØLLER

bestyrelse-ida-moeller

Jeg har siddet i bestyrelsen siden stiftelsen i 2012. Jeg er uddannet pædagog og har været børnehaveleder i hele mit arbejdsliv i tre forskellige kommuner. Jeg har altid været og er aktiv i såvel politik som i foreninger. At have en bred berøringsflade i Holbæk giver mulighed for at knytte kontakter til Jyderup Højskole. – Jeg finder det som en vigtig opgave at tilføre børn, unge og voksne sociale kompetencer samt indsigt i det kulturelle liv og kendskab til politik og demokrati.

MASS MADSEN

Murersvend, kultur og musik entreprenør, vinavler og eventyrer med et stort højskolehjerte. Bosat i Tisvildeleje.

GITTE JAKOBSEN

Gitte Jakobsen er journalist og specialiseret i udviklingskommunikation og kulturmøder. Hun er aktiv i den danske NGO, Spor Media og organiserer f.eks. turneer i Danmark for børne- og ungdomskulturgrupper fra lande i Syd. Bor i øko-fællesskabet Tranehøj i Snertinge – få kilometer fra højskolen.

LOUISE HAUSGAARD

Louise Hausgaard er uddannet cand. Mag med speciale i dansk og kulturanalyse. Født og opvokset i Nordjylland, men nu bosat i Hedeland udenfor Roskilde. Har arbejdet i mange år som selvstændig med projekter indenfor festivaler af forskellig karakter – (politiske, musiske og fødevarer).
I perioder underviser hun som timelærer i det kulturanalytiske valgfag ”mikrosociologi” på højskolen.

 PIA CHRISTIANSEN

Suppleant