Værdigrundlag for Jyderup Højskole

Jyderup Højskole er en kulturhøjskole, hvor vi lægger vægt på at kunst og kunstneriske udtryk ikke sker uden at forholde sig til den verden som omgiver os. Natur og bæredygtighed er såldes afgørende værdier for Højskolen. Højskolen bygger på den Grundtvigske tradition, der kombinerer almen oplysning med interessen for musik og billedekunst.

Jyderup Højskole er knyttet til den europæiske oplysningstanke og den moderne tænkning og videnskab. Oplysningstiden er det samlende begreb for den filosofiske og videnskabelige tænkemåde, der anvendtes for perioden omkring det 18. århundrede. Det betyder, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter. Oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn. Begrebet dækker over mange retninger.

Vores verdensbillede er humanistisk, og ligeværdigt samvær betyder for os, at vi adskiller religion og pædagogik, politik og etik.

Den overordnede pædagogiske målsætning
  1. At eleverne/ kursisterne, som myndige og ansvarlige verdensborgere, bidrager til løsningen af fremtidens lokale og globale udfordringer ved at deltage i samfundet
  2. At elever og kursister bibringes viden og oplysning, der gør dem i stand til at agere og deltage i et moderne samfund
  3. At elever og kursister opnår stærke sociale og faglige kompetencer

Vi lægger i vores undervisning og samvær vægt på værdier, der respekterer individet, demokratiet og ytringsfriheden, retfærdighed, humor, dialog og gensidig respekt. Vi ser demokrati som en livsform og ikke kun som en styreform.

Vores undervisning sker med internationalt udsyn og demokratisk engagement som det bærende. Højskolen ønsker at være en del af civilsamfundet og et åbent sted for dialog debat, kritik og engagement.

Vi inddrager både kulturelt, erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt byen Jyderup i skolens aktiviteter. Vi ønsker at blive et lokalt og landsdækkende mødested for debat og oplysning.