Jyderup Højskole 2020-2025

Til august 2019 overtager Jyderup Højskole Lystslottet Sølyst og den gamle sidebygning, som indtil februar 2017 har eksisteret som børnehave. Højskolen er glade for købet, og vi siger tak til de mange borger og foreninger, som har støttet købet.

Vi vil fortsat passe godt på bygningerne, vedligeholde og forbedre dem. Vi starter med at renovere børnehuset for skimmelsvamp – det er en omfattende og dyr proces. Men alt tilsiger, at det er bedre at bevare bygningen end at rive den ned – både miljø- og klimamæssigt, men også i forhold til tidsplan og økonomi.

Bygningen kommer primært til at indeholde undervisningslokaler, som højskolen i dag har på andre adresser i Jyderup. Haven vil fortsat være åben for gæster, men kommunen har valgt at flytte legeredskaberne til andre steder. Til januar 2020 er det planen, at vi tager den ny-renoverede bygning i brug.

Højskolen ønsker en bæredygtig energitilførelse til begge bygninger og arbejder på at kunne realisere et sø-varme anlæg i de kommende år. Målet er en CO2-neutral Højskole. Det er ambitiøst og hænger godt sammen med Højskolens linjefag om bæredygtig forandring, klima- og omstilling.

Næste fase bliver at påbegynde en renovering af Sølysts hovedbygning, som i årevis har trængt til en gennemgribende renovering. Højskolen har siden 2014 som lejer forbedreret og vedligeholdt bygningen for ca. 1 million kr.

På længere sigt drømmer vi om en tilbygning til sidebygningen. Et nybyggeri indeholdende en sal, hvor koncerter, foredrag og lignende kan holdes. Arkitekt Stig Løcke har indvilliget i at komme med et bud på en sådan bygning, der er i overensstemmelse med fredskov og sø-beskyttelseslinjer. Vi har indledt drøftelser med Naturstyrelsen herom.