Retningslinjer vedr. krænkelser

På Jyderup Højskole ønsker vi, at der skal være et trygt og inkluderende miljø for alle, uanset køn, etnicitet, religiøs overbevisning, alder, kropstype eller seksuel orientering. 

Elever, der opfatter adfærd som grænseoverskridende, seksuelt upassende eller føler sig forskelsbehandlede eller chikanerede grundet køn, etnicitet, religion eller andet, kan frit henvende sig til skolens forstander. Hvis denne på nogen måde er part i sagen, kan der rettes henvendelse til skolens advokat Knud Foldschack, som herefter vil forestå en uafhængig undersøgelse.

Forstander, lærere, ansatte, timelærere eller andre med tilknytning til skolen vil omgående blive suspenderet, imens undersøgelsen foregår. Skolen indskriver i kontrakter og ansættelsesaftaler, at krænkende adfærd er direkte bortvisningsgrund efter funktionærlovens bestemmelser.

Elever kan – såfremt de oplever, at andre elever optræder krænkende eller upassende – rette henvendelse til skolens forstander. Hvis forstanderen ikke er til stede, kan der rettes henvendelse til en ansat, som er udpeget af forstanderen, eller til skolens advokat, Knud Foldschack.

Har man som elev mistanke om, at en tredjepart er blevet udsat for nogen form for krænkelse, tilskyndes man også til at rette henvendelse til forstanderen eller den af forstanderen udpegede ansatte.

Forstander, lærere, ansatte, timelærere eller andre med tilknytning til skolen må ikke have seksuel kontakt til elever.

Grænseoverskridende adfærd blandt elever – heriblandt vold, seksuelle krænkelser og chikane – resulterer i øjeblikkelig bortvisning.