LINJEFAG

KURSER

Efterår 2017

  • 18 uger: 13. aug. – 16. dec.
  • 12 uger: 13. aug. – 4. nov.
  • 12 uger: 24. sep. – 16. dec.

Forår 2018

  • 24 uger: 7. jan. – 23. juni
  • 12 uger: 7. jan. – 31. marts
  • 12 uger: 1. april – 23. juni

Efterår 2018

  • 18 uger: 12. aug. – 15. dec.
  • 12 uger: 12. aug. – 3. nov.
  • 12 uger: 23. sep. – 15. dec.

Vil du hellere på et ophold af kortere varighed?
Kontakt os på info@jyderuphojskole.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK

SE UGESKEMA 2016

VEJLEDNING OG MENTORORDNING

For nogle af vores elever er det  oplagt at bruge højskoleopholdet til afklaring af fremtiden hvilket arbejde eller studie du skal vælge.

Skolen gennemfører kort efter start et fælles møde for alle med behov for vejledning, herefter foregår vejledningen primært individuelt og én gang om ugen

Vi kan hjælpe med ansøgninger, afsøge muligheder, skabe kontakter og netværk.

Du får ikke svaret i studievejledningen, men du får en masse spørgsmål, der måske kan gøre dig klogere på dit fremtidige valg.

MENTOR

Formålet med støtten er, at skolerne etablerer et mentorforløb for de unge, og dermed støtte indsatsen for at hjælpe den unge tilbage i det ordinære uddannelsessystem. Endvidere kan skolen efter en individuel vurdering sænke deltagerbetalingen for eleven. Med hensyn til egenbetaling tager vi udgangspunkt i kommunestøtten og den enkeltes elevs mulighed for egenbetaling.

Opholdet skal vare minimum 12 uger.

Det er en forudsætning for støtten at mentoropholdet er indskrevet i en elevs uddannelsesplan der er udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune, og at eleven dermed er vurderet som tilhørende målgruppen af unge uden kompetencegivende uddannelse.

Eleven vil få tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder den unge på det personlige, sociale og faglige plan med henblik på at nå de mål, der er sat i uddannelsesplanen.

Når eleven er optaget på skolen, udarbejdes der med afsæt i uddannelsesplanen en skriftlig aftale for elevens forløb på skolen. Jyderup Højskole har tre mentorer,  som har gennemført særligt kursus med fokus på personlig vejledning og mentorstøtte. Dertil knytte en gestaltteraput som tilbyder samtaler med elver der har særlige behov . Hver mentor kan max have 4 elever.