LINJEFAG

KURSER

Efterår 2018

  • 18 uger: 12. aug. – 15. dec.
  • 12 uger: 12. aug. – 3. nov.
  • 12 uger: 23. sep. – 15. dec.

Vil du hellere på et ophold af kortere varighed?
Kontakt os på info@jyderuphojskole.dk

VEJLEDNING OG MENTORORDNING

Nogle bruger et højskoleophold til at få afklaring omkring fremtiden, fx hvilket arbejde man ønsker sig eller hvilket studie man skal vælge.

På Jyderup højskole tilbyder vi et mentorforløb. Kort efter start holder vi et fælles møde for alle med behov for vejledning. Herefter foregår vejledningen primært individuelt og én gang om ugen

Vi kan hjælpe med ansøgninger, afsøge muligheder, skabe kontakter og netværk.

En mentor giver dig ikke nødvendigvis svarene, men du får en masse spørgsmål, der kan gøre dig klogere på dit fremtidige valg og måske hjælpe dig til selv at finde svarene.

MENTOR

Formålet med støtten er, at skolerne etablerer et mentorforløb for de unge, og dermed støtte indsatsen for at hjælpe den unge tilbage i det ordinære uddannelsessystem. Endvidere kan skolen efter en individuel vurdering sænke deltagerbetalingen for eleven. Med hensyn til egenbetaling tager vi udgangspunkt i kommunestøtten og den enkeltes elevs mulighed for egenbetaling.

Opholdet skal vare minimum 12 uger.

Det er en forudsætning for støtten at mentoropholdet er indskrevet i en elevs uddannelsesplan der er udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune, og at eleven dermed er vurderet som tilhørende målgruppen af unge uden kompetencegivende uddannelse.

Eleven vil få tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder den unge på det personlige, sociale og faglige plan med henblik på at nå de mål, der er sat i uddannelsesplanen.

Når eleven er optaget på skolen, udarbejdes der med afsæt i uddannelsesplanen en skriftlig aftale for elevens forløb på skolen. Jyderup Højskole har to mentorer,  som har gennemført et særligt kursus med fokus på personlig vejledning og mentorstøtte. Dertil kan knyttes en gestaltterapeut som tilbyder samtaler med elever der har særlige behov. Hver mentor kan max have 4 elever.